Psikoza Bağlı Agresyona Karşı Haloperidol Ve Prometazin

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Psikoz nedeniyle agresif olan hastaları sakinleştirmek için haloperidol ve prometazin kombinasyonu vermek ne kadar etkili?

Arka plan

Psikoz nedeniyle agresif olan hastaları sakinleştirmek için acil psikiyatrik yardım yardım istenir. Bu gibi durumlarda genellikle hızlı etki gösteren bir ilaç verilir. Haloperidol şizofreni tedavisinde kullanılan tipik bir antipsikotik, prometazin ise güçlü bir sakinleştiricidir.

Araştırma

6 Mayıs 2015 tarihinde psikoza bağlı agresyon tedavisinde haloperidol-prometazin kombinasyonunu başka ilaçlara karşı kıyaslayan randomize kontrollü araştırmalar için Cochrane Şizofreni Grubu Araştırma Kayıtlarını taradık.

Önemli sonuçlar

Haloperidol-prometazin kombinasyonu ya da haloperidol, midazolam, lorazepam, olanzapin, ziprasidon veya haloperidol- midazolam kombinasyonu almak üzere randomize edilen toplam 1367 katılımcı ile yürütülen 6 araştırma bulduk.

Haloperidol-prometazin kombinasyonu ile agresif davranışlar hızla ve güvenle tedavi edildi ve tedavinin 30 dakika sonrasında yalnız başına haloperidole kıyasla daha etkiliydi.

Midazolam sedatif etkilidir ve anksiyeteyi azaltır ve hızlı sedasyon sağlamada haloperidol-prometazin kombinasyonundan daha etkili olduğu gösterildi. Ancak midazolam kullanımında ciddi yan etki (özellikle solunum problemleri) riskine dikkat gerekir.

Haloperidol + midazolam, haloperidol + prometazine kıyasla daha fazla sedatif etkiye sahipti. Haloperidol + midazolam hastalarda aşırı uyuklamaya neden olmadı ve kısıtlama ya da tecrit gereksinimini azalttı.

Haloperidol-prometazin kombinasyonu lorazepama göre daha fazla sedatif etki sağladı. Kısıtlama ya da tecrit gereken hasta sayısında fark bulunmadı.

Olanzapin etkili sedasyon sağladı ancak hastalarda aşırı uyuklama riski daha yüksekti.

Haloperidol-prometazin kombinasyonunu ziprasidonla kıyaslamada sonuçlar belirsiz ve düşük kalitedeydi.

Kanıt kalitesi

Genel olarak kanıt kalitesi yüksekti. Sağlanan veriler haloperidol-prometazin kombinasyonunun hastaların psikoz nedeniyle agresif olduğu durumlarda etkili ve güvenli olduğunu gösterdi.

Kaynak

Huf G, Alexander J, Gandhi P, Allen MH. Haloperidol plus promethazine for psychosis-induced aggression. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD005146. DOI: 10.1002/14651858.CD005146.pub3

Orijinal özet için: Haloperidol – Prometazin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv