Torakal Endovasküler Aort Tamiratında Sol Subklaviyal Arterin Revaskülarizasyonu


Şekil: National Institutes of Health / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Torakal aort göğüs içindeki en büyük damardır. Kalpten çıkar ve tüm vücuda kan taşır. Bu damarda anevrizma, anevrizma diseksiyonu gibi hastalıklar görülebilir. Bu durumlarda geleneksel tedavi açık cerrahi tamirdir. Çeşitli aort hastalıklarında alternatif bir tedavi olarak torasik endovasküler aort tamiratı (TEVAR) geliştirildi. Bu yöntem açık cerrahiden daha az invaziftir. Kasıktan femoral arter içine girilip aort içine yapay bir greft yerleştirilir ve aort duvarı güçlendirilir. Torakal aort hastalarından önemli bir kısmında hastalık sol subklaviyal arterin çıkışına yakın bölgeleri ya da sol subklaviyal arteri (SOSA) de tutar. Bu durumda stent greftin SOSA’ya yakın yerleştirilmesi gerekir, bu halde de arterin girişi bloke olabilir. SOSA’nın blokajı potansiyel olarak beyin ve omuriliğe kan gidişini azaltır felç ya da omurilikte iskemi (omurilik felci) meydana gelebilir. Bu derlemede TEVAR’da SOSA çıkışının kapanması halinde beyin ve omuriliğe giden kan akımına bir alternatif yol sağlayabilecek cerrahi baypas yapmanın değeri incelendi.

TEVAR uygulanan hastalarda SOSA’ya baypas uygulayarak rutin revaskülarizasyonun, sonuçları felç ve parapleji riskinde azalmayla ölçülebilen şekilde iyileştirip iyileştirmeyeceği konusunda tartışma bulunuyor. SOSA’da önleyici revaskülarizasyonun teorik avantajları olmakla beraber risksiz değildir, sinir hasarı, kanama ve greft enfeksiyonu görülebilir. The Society for Vascular Surgery uygulama rehberi, acil olmayan TEVAR’da SOSA çıkışı kapandığında rutin SOSA revaskülarizasyonu öneriyor. Ancak bu tavsiye çok zayıf kalitede kanıtlara dayanıyor.

Klinisyen ve hastaların kanıta dayalı kararlar verebilmeleri için mevcut en iyi kanıtları belirlemek amacıyla literatürde kapsamlı bir sistematik araştırma yaptık ve randomize kontrollü araştırmalardan sağlanan sonuç verilerini birleştirmeyi planladık.

Çalışma özellikleri ve ana sonuçlar

Derleme sorumuzu araştıran herhangi bir RKA belirleyemedik (kanıtlar 2015 Haziranına kadar günceldir). Mevcut en iyi kanıtlar non-randomize kıyaslama çalışmalarından geliyor. Daha sağlam kanıt sağlayacak yüksek kalitede RKA’lara ihtiyaç var.

Kanıt kalitesi

Derlemeye alınacak kriterleri karşılayan çalışma bulunamadığından kanıt kalitesi değerlendirilemedi.

Yazarların kararı

Halen TEVAR’da rutin veya selektif SOSA revaskülarizasyonu yapılmasından yana ya da karşı yüksek kalitede RKA kanıtı bulunmuyor. TEVAR’da SOSA kapanmasında en iyi bakıma dair ve müdahalemizin konusu olan rutin revaskülarizasyonun mortalite, serebrovasküler olaylar ve omurilik iskemisinde azalmayla gösterilebilecek faydalı etkiler sağlayıp sağlamadığına dair karar çıkarmak imkânı bulamadık. Bu derleme araştırma yapmayı sürdürerek RKA kanıtları sağlamak ve TEVAR’da SOSA kapanmasına karşı SOSA revaskülarizsyonunun rolünü belirlemek gerektiğini belirliyor.

Kaynak

Hajibandeh S, Hajibandeh S, Antoniou SA, Torella F, Antoniou GA. Revascularisation of the left subclavian artery for thoracic endovascular aortic repair. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD011738. DOI: 10.1002/14651858.CD011738.pub2

Orijinal özet için: Sol Subklaviyan Arter

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar