Şizofrenide Valproat

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Şizofreni ve şizofreni benzeri hastalıkların tedavisinde bir antipsikotik ilaca valproat eklemenin etkileri derlendi.

Arka plan

Şizofreninin ana tedavisi antipsikotik ilaçlardır. Bu tedaviye rağmen hastların % 30’unda hastalığın bazı belirtileri devam eder. Bu belirtileri azaltmak için bazen tedaviye başka ilaçlar eklenir. Tipik olarak epilepsi tedavisinde, bipolar hastalarda mod stabilizasyonu için ve şizofreni – mod bozukluğu birlikte görülen (şizoafektif bozukluk) hastalarda kullanılan valproat bunlardan biridir.

Çalışma özellikleri

İlişkin bilgi tabanları taranarak bu derlemeye toplam 2184 katılımcı ile yürütülen 26 araştırma dâhil edildi. Tüm çalışmalarda antipsikotiklere ek olarak valproatın etkinliği araştırıldı. İkisi dışında çalışmalar küçük olup çoğunluğu kısa süreli ve kötü raporlanmıştı.

Önemli sonuçlar

Derlenen çalışmalardan sağlanan veriler, bir antipsikotik ilaca ek olarak valproat alan hastalarda klinik cevabın, antibiyotiğe ek plasebo alanlara göre daha iyi olduğunu gösterdi. Ancak görülen bu avantaj, düşük kaliteli çalışmalar analizden çıkarıldığında kayboldu. Valproatın ayrıca heyecan ve agresyon kontrolünde etkili olduğu gösterildi. Kombine tedavinin kabul edilebilirliği ve genel tolarabilitesi gruplar arasında benzerdi, daha fazla kilo alımına neden olmadı ancak valproat eklenmesi daha fazla sedasyon ve baş dönmesine neden oldu.

Kanıt kalitesi

Kanıtlar kısıtlı ve kesin karara varılamıyor. Derleme yazarları ana sonuç ölçütleri için kanıt kalitesinin, derlenen çalışmalardaki metodolojk sorunlara bağlı olarak düşük ya da çok düşük olduğu yargısına vardılar. Çalışmaların çoğunluğu kısa vadeli olup katılımcı veya personel körlenmedi. Şizofrenili hastalarda antipsikotik tedaviye valproat eklemenin klinik etkilerini hakkıyla değerlendirebilmek için çift kör ve uzun vadeli büyük randomize araştırmalar gerekiyor.

Bu özet kıdemli hakem araştırmacı Ben Grey tarafından yazıldı. McPin Foundation. mcpin.org/

Kaynak

Wang Y, Xia J, Helfer B, Li C, Leucht S. Valproate for schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD004028. DOI: 10.1002/14651858.CD004028.pub4

Orijinal özet için: Şizofrenide Valproat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus