Bası Yaraları Değişik Destek Yüzeyleri Kullanılarak Önlenebilir mi?

Cochrane derleme özeti

Bası yaraları hareket edemeyen hastaların; kalça, topuk, dirsek gibi ağırlık taşıyan ve kemikli bölgelerinde basınç ve sürtünmenin neden olduğu ülserlerdir. Vücudun hassas bölgelerini desteklemek ve cilt yüzeyine düşen basıncı daha eşit bir şekilde dağıtmak için, yataklar, şilteler, şilte örtüleri ve yastık gibi çeşitli destek yüzeyleri kullanılır. Bu derlemede adi köpük şiltelerde yatan hastaların bası yarası olma ihtimalinin, daha yüksek özellikli köpük şiltelerde yatan hastalara göre daha yüksek olduğu bulundu.

Bunun yanında, şilte üzerinde konan koyun derisi örtü üzerinde yatan hastalarda daha az bası yarası oluştuğu bulundu.

Değişken basınçlı yataklar, değişken basınçlı yatak örtülerine kıyasla daha mali etkin. Ancak daha yüksek özellikte, sabit düşük basınçlı ve değişken basınçlı destek yüzeylerinin korunmada sağladığı faydaya dair kanıt temeli belirsiz. Farklı destek yüzeylerini kıyaslayan titiz araştırma çalışmaları gerekiyor.

Kaynak

McInnes E, Jammali-Blasi A, Bell-Syer SEM, Dumville JC, Middleton V, Cullum N. Supportsurfacesforpressureulcerprevention. Cochrane Database of SystematicReviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD001735. DOI: 10.1002/14651858.CD001735.pub5

Orijinal özet için: Bası Yarasını Önlemede Destek Yüzeyleri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv