Düşük Doğum Tartılı Bebeklerde Morbidite Ve Mortaliteyi Düşürmek İçin Kanguru Anne Bakımı


Foto: Phil Taylor / Flickr

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kanguru anne bakımı (KAB) düşük doğum tartılı bebeklerde morbidite ve mortaliteyi düşürür mü?

Arka plan

Düşük doğum tartılı (DDT) bebeklerde (< 2500 g) konvansiyonel yeni doğan bakımı pahalıdır ve hem kalifiye personel hem de kalıcı lojistik destek gerektirir. KAB, DDT bebeklerde konvansiyonel yeni doğan bakımı için bir alternatif olarak önerildi. KAB’nin ana bileşeni anne ve yeni doğanın cilt temasıdır. Diğer iki bileşen sık aralıklarla ve ayrıcalıklı emzirme ve hastaneden erken taburculuktur.

Çalışma özellikleri

Tıbbi bilgi tabanlarını 2016 Haziranına kadar tarayarak derlemeye uygun 21 randomize kontrollü araştırma (3042 çocuk) bulduk.

Önemli sonuçlar

Konvansiyonel yeni doğan bakımına kıyasla KAB’nin taburculukta, postmenstruel 40-41. haftalarda ve en son izlemde mortaliteyi; nozokomiyal enfeksiyon/sepsis, hipotermi, şiddetli hastalık ve alt solunum yolu enfeksiyonlarını azalttığı bulundu. Dahası, KAB kilo, boy ve baş çevresinde büyümeyi, taburculukta ve postmenstruel 40-41 haftalarda ve 1-3 aylarda emzirmeyi, bakımdan sağlanan anne tatminini, anne bebek bağının bazı ölçütlerini ve ev ortamını iyileştirdi. Araştırmacılar nörolojik gelişim ve nöro-duysal sonuç ölçütlerinde düzeltilmiş 12 aylık yaşta fark olmadığını bildirdiler.

Kanıt kalitesi

Önemli ölçütlerin çoğu için kanıtlar orta kalitedeydi.

Kararlar

KAB, özellikle kaynakları kısıtlı ülkelerde DDT bebekler için konvansiyonel yeni doğan bakımına etkili ve güvenli bir alternatiftir.

Kaynak

Conde-Agudelo A, Díaz-Rossello JL. Kangaroo mother care to reduce morbidity and mortality in low birthweight infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD002771. DOI: 10.1002/14651858.CD002771.pub4

Orijinal özet için: Kanguru Bakımı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar