Felç Rehabilitasyonunda Akupunktur


Foto: Keith Rowley / Flickr

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Akupunktur eski Çin tıbbından gelen, ince iğnelerle ya da vücudun belli bölgelerine basınç uygulayarak yapılan bir tedavidir. Akupunkturun bir aydan eski felç geçirmiş hastalarda günlük aktiviteler, hareketler ve yaşam kalitesinin yeniden kazanılmasını iyileştirmede etkili olup olmadığını anlamak istedik.

Arka plan

Felçler dünyada ana ölüm nedenlerinden olup şiddetli malûliyete de neden olabilir. Akupunktur Çin’de yüzlerce yıldır ve günümüzde bazı batı ülkelerinde de gittikçe artan oranda uygulanan nispeten basit, ucuz ve güvenli bir tedavidir. Ancak rutin kullanımın tavsiye etmek için mevcut kanıtların yeterince güvenilir olup olmadığı belirsiz.

Çalışma özellikleri

Bu derlemeye alınabilecek 2015 Temmuzuna kadar yürütülmüş 31 araştırma tanımladık. Bu derlemeye bir aydan eski felci olan toplam 2257 katılımcı alındı. Tümünde de toparlanmayı iyileştirmede akupunktur verilmemesi ya da sahte akupunktura kıyasla akupunktur araştırıldı. Sonuç ölçütü olarak günlük yaşam aktivitesi ölçütleri, nörolojik işlev, hareketi bilişim, depresyon, yutma, ağrı ve yaşam kalitesi araştırıldı. Çalışmaların çoğu (29/31) Çin’de yürütüldü; çalışmalar felcin süresi, kullanılan özel teknikler ve akupunktur sıklığı anlamında ciddi ölçüde değişkendi.

Önemli sonuçlar

Akupunkturun günlük yaşam aktiviteleri ve nörolojik işlevin bazı özelliklerini iyileştirdiğine dair bazı kanıtlar bulduk. Ancak bu kararlar düşük kaliteli kanıt sağlayan çalışmalara dayanıyor. Ciddi yan etkiler bildirilmedi ve akupunkturun ölçüm ya da kurumsal bakım ihtiyacı üzerine etkisine dair bilgi bulunamadı.

Kanıt kalitesi

Çalışma özelliklerinin kötü raporlanması nedeniyle kanıtların kalitesini güvenilir bir şekilde tayin etmek güçtü. Bu nedenle kararların çoğuna ait kanıtları düşük ya da çok düşük kalitede olarak tanımladık.

Kaynak

Yang A, Wu H, Tang J, Xu L, Yang M, Liu GJ. Acupuncture for stroke rehabilitation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD004131. DOI: 10.1002/14651858.CD004131.pub3

Orijinal özet için: Feçte Akupunktur

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar