Kafa Travması Nedeniyle Komada Olan Hastanın Kafa İçi Basıncının Düzenli Olarak İzlenmesi Fayda Sağl


Foto: RafahKid Kid / Flickr

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Beyin, genişlemesi mümkün olmayan katı bir yapı olan kafatası içinde yer alır, öyle ki yaralanma sonucu olarak görülebilen normal bir şişme oluşamaz. Şişme olduğunda kafa içinde basınç artar. Bu durumda kalbin beyin içine, dokuların toparlanması için gereken oksijenden zengin kanı pompalaması mümkün olmaz. Eğer hekim şişmeyi kontrol edemezse kan eksikliği hasarın büyümesine neden olur. Bu hasarı önlemek için alınan tedbirler arasında kafatası içindeki basıncın düzenli izlenmesi de yer alır. Basıncı izlemenin farklı yolları vardır. Olağan kullanılanlardan biri de kafatası içine küçük bir basınç probu yerleştirmektir. Ancak kafatası içine ne konursa konsun kanama ve enfeksiyona neden olma ihtimali vardır.

Araştırma tarihi

Derlememizdeki kanıtlar 2015 Mayısına kadar günceldir.

Çalışma özellikleri

Tümü de şiddetli travmatik beyin yaralanması olup yoğun bakım ünitelerinde bakılan toplam 324 katılımcı üzerinde Güney Amerika’da yürütülmüş bir randomize kontrollü araştırma derlendi. Bir gruptaki hastada kafatası içine basınç izleme cihazı takıldı, diğer gruba takılmadı. Tüm hastaların kafatası içindeki basınç (KİB) hekim ve hemşirelerce gözlem yoluyla ve röntgen çekimleriyle düzenli olarak izlendi.

Önemli sonuçlar

6 ay sonunda iki grup arasında ölüm ya da şiddetli malûliyetle hayatta kalma anlamında istatistiksel olarak anlamlı bir fark belirleyemedik. KİB izlenmesiyle önemli bir komplikasyon olmadı.

Gelecekteki araştırmalar

Rutin kafa içi basınç izlemenin klinik bakımı nasıl etkileyebileceği hakkında daha fazla araştırma gerekiyor.

Kaynak

Forsyth RJ, Raper J, Todhunter E. Routine intracranial pressure monitoring in acute coma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD002043. DOI: 10.1002/14651858.CD002043.pub3

Orijinal özet için: Komada Kafa İçi Basınç

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv