Komplike Olmayan İdrar Yolu Enfeksiyonlarında İdrarın Alkalileştirilmesi

Cochrane derleme özeti

İdrar yolu enfeksiyonları (İYE) kadınlar arasında en sık rastlanan bakteriyel enfeksiyon şeklidir, ağrı ve sık idrara çıkmaya neden olur.

İdrarı alkalileştiren ilaçlar idrarın asiditesini azaltır; İYE belirtilerini tedavi etmek için çoğu zaman tezgah üstünden satın alınır ya da doktor tarafından yazılır.

İYE tedavisinde idrar alkalileştiricilerin fayda ve zararlarını araştırmayı amaçladık. Literatürü 19 Ocak 2016 tarihine kadar araştırdık ancak bu ilaçları araştıran ve derleme kriterlerimize uyan yapılmış randomize kontrollü araştırma bulamadık.

İYE’de idrar alkalileştirici kullanımının fayda ve zararlarını yargıya vuramıyoruz. Bu ilaçların fayda ve zararlarını belirlemek için daha çok randomize kontrollü araştırma yapılması önemli.

Yazarların kararı

Randomize kontrollü araştırmalarla konuya ilişkin kanıtlar sağlanana kadar komplike olmayan İYE tedavisinde idrar alkalileştiricilerin etki ve emniyeti bilinmiyor.

Kaynak

O'Kane DB, Dave SK, Gore N, Patel F, Hoffmann TC, Trill JL, Del Mar CB. Urinary alkalisation for symptomatic uncomplicated urinary tract infection in women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD010745. DOI: 10.1002/14651858.CD010745.pub2

Orijinal özet için: İdrarı Alkalileştirme

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv