Parmakların Dupuytren Hastalığında Cerrahi


Foto: Mark Bartley, Cambridge University Hospitals NHSFT, Wellcome Images

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Parmaklarında Dupuytren hastalığı olan hastalarda cerrahinin etkilerini gözden geçirdik ve 940 katılımcı üzerinde yürütülmüş 13 araştırma bulduk; 93 katılımcı, bir çalışmanın erken ve geç sonuçlarını yayınlayan farklı makalelerde iki defa raporlandı.

Foto:  Abbey Staplehurst, Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust, Wellcome Images

Arka plan

Dupuytren hastalığı sık görülür. Hastaların elinin palmar yüzeyinin derisi altında skar-benzeri bir doku gelişir ve parmakları avuç içine doğru çekerek işlevi etkiler.

Bu durum hasta kısmın kesilip alınması ve cildin yerine dikilmesiyle (fasiyektomi) veya cildin de yerine başka bir yerden alınan deri grefti konmasıyla (dermo-fasiyektomi) cerrahi olarak tedavi edilir.

Alternatif yaklaşımlar hasta kordonun koparılarak parmağın doğrultulmasına dayanır. Bu, hasta kordonun içine bir iğne ile girilerek, bir ipi taşa sürterek aşındırmak gibi kopana kadar ileri geri sürtülmesi (iğneli fasiyotomi) veya kordonun içine bir enzim (kollagenaz) enjekte ederek bir kısmının erimesinin sağlanması şeklinde yapılabilir. Bu bir noktayı zayıflatır ve cerrahın kordonu kopararak parmağı doğrultmasını sağlar.

Durum kısmen genetikle ilgili olduğundan başarılı tedaviden sonra dahi tekrarlama eğilimindedir. Son iki tipteki tedaviden sonra kopan kordonun iki ucu yerinde kaldığından bu prosedürden sonra nüksler geleneksel eksizyonel tedaviye kıyasla daha hızlı oluşabilir. Ancak iyileşme de hızlıdır. En etkin tedavi belirsizdir.

Çalışma özellikleri

2015 Mayısına kadar konuya ilişkin tüm makaleleri araştırdıktan sonra seçim kriterlerimize uyan 13 araştırma (14 makale) bulduk. Ancak üçünde farklı ameliyat tipleri kıyaslandı. Diğerlerinde bir tip ameliyatın değişik özellikleri karşılaştırıldı. Bir çalışmada erken ve geç sonuçlar bildirildi.

Ana sonuçlar

İğneli fasiyotomi yapılan Dupuytren hastalarında 5 hafta sonra fasiyektomi yapılanlara kıyasla ne olur?

* İğneli fasiyotomiden sonra el işlevi fasiyektomiye göre hafifçe daha iyi olabilir (düşük kaliteli kanıt).

* İğneli fasiyotomi olan hastalar fasiyektomiye göre sonuçtan daha iyi tatmin olabilir (düşük kaliteli kanıt).

* İleri hastalığı olanlarda fasiyektomi muhtemelen parmakları iğneli fasiyotomiye kıyasla daha iyi düzeltir, ancak muhtemelen hastalığın daha hafif olanlarda görünür bir fark yoktur (düşük kaliteli kanıt).

* Fasiyektomi sonrasındaki ilk hafta esnasında parmaklarda karıncalanma hissi muhtemelen, iğneli fasiyotomiye kıyasla daha sıktır (düşük kaliteli kanıt).

İğneli fasiyotomi yapılan Dupuytren hastalarında 5 yıl sonra fasiyektomi yapılanlara kıyasla ne olur?

* Fasiyektomide tatmin iğneli fasiyotomiye kıyasla daha iyi olabilir (düşük kaliteli kanıt).

* İğneli fasiyotomide nüksler fasiyektomiye kıyasla daha sık olabilir (düşük kaliteli kanıt).

Sınırlı fasiyotomi ve z-plasti ile kapama yapılan Dupuytren hastalarında, cilt grefti ile kapama (bir dermofasiyektomi şekli) 36 ay sonra ne olur?

* z-plasti veya küçük cilt grefti sonuçlarında muhtemelen küçük fark var ya da ya da hiç fark yoktur, ancak cilt grefti prosedürü daha uzun zaman alır (düşük kaliteli kanıt).

Cerrahi sonrası geceleri splint kullanan Dupuytren hastalarına ne olur?

* Cerrahi sonrası geceleri splint kullanmanın muhtemelen ne parmakların düzelmesine ne de el işlevinin iyileşmesine yardımı olmaz ve hastanın parmaklarını tam yumruk yapabilme yeteneğini kötüleştirir (düşük kaliteli kanıt).

Dupuytren hastalığında ve splint kullananlarda cerrahi sonrası yan etkiler

Komplikasyon raporlanması değişkendi. Çoğu zaman yan etkiler ve komplikasyonlar, özellikle nedir fakat ciddi yan etkiler hakkında kesin bilgi alamadık. Yan etkiler olarak parmaklarda duysal değişimler veya tam yumruk yapma yeteneğinde azalma bulunabilir. Nadir komplikasyonlar arasında parmakları avuç içine çeken tendonların yaralanması bulunabilir.

Kaynak

Rodrigues JN, Becker GW, Ball C, Zhang W, Giele H, Hobby J, Pratt AL, Davis T. Surgery for Dupuytren's contracture of the fingers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD010143. DOI: 10.1002/14651858.CD010143.pub2

Orijinal özet için: Dupuytren Kontraktürü

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar