Süpüratif Hidradenit Tedavileri

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Süpüratif hidradenit (SH) uzun süren, koltuk altları, uyluklar ve genital bölge gibi cildin kıvrım yaptığı yerlerde çıkan çıbanlarla giden ıstırap verici bir cilt rahatsızlığı olup her 100 kişiden birini etkiler. Tipik olarak erken erişkinlikte başlar, ağrısı, skarlaşmalar ve kendine güven kaybıyla yaşam kalitesine büyük bir etki gösterir. Hekimler ve toplum tarafından, kısmen SH hastaları durumlarına dikkat çekmek istememesine bağlı olarak büyük ölçüde ihmal edilir, bu nedenle de tedaviye yol gösterecek nispi bir kanıt eksikliği söz konusudur.

Derleme sorusu

Yaşam kalitesi ve yan etkilerde değişim anlamında süpüratif hidradenit tedavilerinin faydalı ve zararlı etkileri nelerdir?

Çalışma karakteristikleri

Derlememize sadece randomize kontrollü araştırmalar (RKA) alındı; toplam 615 hasta arasında yürütülmüş 12 araştırma derlendi. Sadece çok küçük bir araştırmadan tedavilerle ilgili anlamlı sonuçlar sağlandı. Oldukça sık kullanılan birkaç tedaviyi destekleyecek RKA kanıtı bulunamadı. Araştırmaların ortalama süresi dört ay olup bir tedavinin başlangıç olarak işe yarayıp yaramadığını göstermek için yeterli, ancak hastalığın kontrol süresini veya geç yan etkileri göstermek için kısaydı.

Ana sonuçlar

Cilt üzerinden uygulanan klindamisin losyon ve oral tetrasiklinler hafif-orta arası SH’nin standart tedavileri olmasına rağmen bu antibiyotiklerle yapılan iki çalışmadan sağlanan kanıtlar nispeten zayıftı. Etanersept, infliksimab ve adalimumab gibi anti-TNF-α (tümör nekroz faktörü alfa) ilaçlarla endüstrinin sponsor olduğu dört araştırma yapıldı. Bunlardan bir etanercept araştırmasında fayda bulunmadı buna karşın infliksimab ile yapılan bir küçük araştırma 8 haftada yaşam kalitesinde iyileşme bildirdi. 154 katılımcılı daha büyük bir araştırmada adalimumab araştırıldı. Orta-şiddetli arası SH’de iki haftada bir 40 mg standart psoriasis dozuyla fayda bulunmadı, fakat haftalık 40 mg ile yaşam kalitesi iyileşti. Yaşam kalitesinde sağlanan artışın seviyesi muhtemelen hastaya fayda sağlayacak bir nokta ile adalimumab kullanımına cevaz vermeyecek bir düzey arasında değişkendi.

Araştırmada enfeksiyonlar dahil ciddi yan etkilerde artış bulunmadı, ancak çalışma nadir görülen etkileri yakalayabilecek kadar büyük değildi. Ne zaman cerrahi uygulanması gerektiği veya hangi cerrahi prosedürün düşünülmesi gerektiğini araştıran çalışma bulunmadı. Bir araştırmada SH lezyonlarının çıkarılmasından sonra yara içine antibiyotikli spanç yerleştirme araştırıldı ancak antibiyotikli spançsız cerrahiye kıyasla fayda bulunmadı. Üç çalışmada lazer tipi tedaviler araştırıldı ancak bu tedavileri tavsiye edebilmek için araştırma kalitesi çok düşüktü.

Kanıt kalitesi

Derlememiz SH’de tedavi seçeneklerine rehberlik etmek için daha iyi kanıtlar sağlayabilecek daha çok klinik araştırma gereğini vurguladı. Cerrahi çalışmalar kadar oral tedavilerle ilgili de daha araştırma gerekiyor. Gelecekte yapılacak araştırmalarda yaşam kalitesi ve ağrı gibi hastanın bildirdiği sonuçlar araştırılmalıdır

Kaynak

Ingram JR, Woo PN, Chua SL, Ormerod AD, Desai N, Kai AC, Hood K, Burton T, Kerdel F, Garner SE, Piguet V. Interventions for hidradenitis suppurativa. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD010081. DOI: 10.1002/14651858.CD010081.pub2.

Orijinal özet için: Hidradenit Tedavileri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv