Semptomatik Spinal Stenoza Bağlı Bel Ağrısında Cerrahinin Etkisi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Semptomatik lomber spinal stenozda farklı tipte ameliyatlar ne kadar iyi?

Arka plan

Spinal stenoz omurga kanalının yumuşak dokular ve kemikte kalınlaşmaya bağlı olarak daralmasıdır. Sık rastlanan bir durum olup cerrahi dışı tedaviler hastalara yeterli rahatlama sağlamadığında genellikle ameliyat yapılır. Spinal stenoz bacaklara yayılan bel ağrısının sık rastlanan bir nedenidir ve yaşlılarda daha olağan görülür. Lomber spinal stenoz cerrahisinde normalde, spinal kanal çevresindeki kemik ve yumuşak dokular çıkarılarak omurilik üzerindeki basınç kaldırılır (dekompresyon). Bir diğer olağan yaklaşımda dekompresyondan sonra omurga stabil görünmüyorsa iki ya da daha fazla omurgaya füzyon uygulanır.

Lomber spinal stenozda bazı tipte cerrahi girişimlerin faydası sorgulanıyor ve eski çalışmalarda füzyon yapılan hastalarda majör komplikasyon gelişme ihtimali ve hastane masraflarının sadece dekompresyona kıyasla daha yüksek olduğu bildirildi. Daha yakınlarda baskıyı dolaylı olarak azaltmaya yardımcı olması ve aynı zamanda kemikleri stabilize etmek için spinal implantlar icat edildi. Ancak bu implantlar bazı sonuçlarda konvansiyonel dekompresyona kıyasla kötüleşmeyle (e.g. yeniden girişim oranlarında yükselme) ilişkili görüldü.

Araştırma tarihi

Bu derlemeye 2016 Haziranına kadar yayınlanan tüm araştırmalar dâhil edildi.

Çalışma özellikleri

Herhangi bir cerrahi tekniği cerrahi uygulanmaması veya sahte cerrahiye karşı ve füzyon ve spinal implantlar dâhil farklı cerrahi teknikleri birbirine karşı kıyaslayan tüm araştırmaları derledik. Araştırmalar alınan tüm hastalar lomber spinal stenoz tanısı almış, bacak ve uylukta yürümek ve ayakta kalmakla kötüleşen ve genellikle öne eğilme ya da oturma gibi pozisyon değişikliği ile azalan belirtiler vardı. Kıyaslamada kullanılan ana ölçütler farklı tipte girişimlerin ne kadar iyi işe yaradığı ve günlük yaşamlarını sürdürürken ne kadar az ağrı hissettikleriydi. Ayrıca bacak ağrısının iyileşip iyileşmediği, ameliyatta ne kadar kan kaybedildiği, ameliyatın ne kadar sürdüğü, hastanede ne kadar kalındığı, kaç hastada yeniden ameliyat yapıldığı ve tedavinin maliyeti de araştırıldı.

Anahtar sonuçlar ve kanıt kalitesi

Toplam 2352 hasta üzerinde yürütülen 24 araştırma derlendi. Cerrahiyi tedavi verilmemesi ya da sahte cerrahiye karşı kıyaslayan araştırma bulamadık, derlenen tüm çalışmalarda farklı teknikler kıyaslandı. Bu araştırmalardan sağlanan kanıt kalitesi çok düşükle yüksek arasındaydı. Bu geniş değişkenlik temel olarak çalışma protokollerinde, cerrahi tekniklerde ve “kayırma hatası” değerlendirmesine göre raporlama kalitesindeki farklara bağlıydı.

Dekompresyon + füzyon yapılan hastaların tek başına dekompresyon yapılanlara kıyasla daha iyi olmadıklarını bulduk. Aslında dekompresyon + füzyon, ameliyat esnasında daha fazla kan kaybıyla sonuçlandı. Spinal espaslar günlük aktiviteler anlamında dekompresyon + füzyondan biraz daha iyi olmakla beraber tek başına dekompresyonla kıyaslandığında fark bulunmadı. Sonuç olarak dekompresyonun değişik tipleri arasında fark bulamadık.

Kaynak

Machado GC, Ferreira PH, Yoo RIJ, Harris IA, Pinheiro MB, Koes BW, van Tulder MW, Rzewuska M, Maher C, Ferreira ML. Surgical options for lumbar spinal stenosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD012421. DOI: 10.1002/14651858.CD012421

Orijinal özet için: Spinal Stenozda Cerrahi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv