Travmatik Kafa Yaralanmasından Sonra Epilepsiyi Önlemek İçin İlaçlar

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Travmatik kafa yaralanmaları sık görülür ve beyinde de yaralanmaya neden olabilir. Bu şiddetli yaralanmayı takiben sıklıkla nöbetler görülür, bu nöbetler hasarı kötüleştirir ve kronik epilepsiye neden olabilir. Tanı konmuş nöbetleri bastırmak için çoğunlukla anti-epileptik ilaçlar verilir. Bu ilaçların, kafa travmaları dâhil herhangi bir beyin zedelenmesinden sonra nöbet riski olduğu düşünülen hastalara şifa sağlamada ve epilepsi gelişimini önlemedeki rolü iyi anlaşılmış değildir.

Çalışma özellikleri

Anti-epileptik ilaçlara ya da diğer potansiyel nöro – koruyucu ilaçlara (sinirlerin yapı ya da işlevini koruyarak iş gören) erken başlamanın post travmatik epilepsideki etkisini değerlendiren çalışmaları aradık. Primer sonuç ölçütü olarak post travmatik erken (travma sonraki ilk hafta içinde) ve geç (birinci haftadan sonra) nöbetleri seçtik. Ayrıca ölümler, geç nöbetlerin başladığı zaman ve yan etkileri inceledik. Kanıtlar 2015 Ocağına kadar günceldir.

Önemli sonuçlar

Toplam 2326 hasta üzerinde yürütülen, 12 makalede yayınlanan 10 klinik araştırma bulduk. Mevcut kanıtlar geleneksel anti epileptik ilaçlarla (fenitoin veya karbamazepin) erken tedavinin erken post travmatik nöbet riskini azaltabileceğini gösterdi. Geleneksel anti-epileptik ilaçlar (AEİ) geç nöbetleri ya da mortaliteyi azaltmada plasebo ya da olağan bakımdan daha etkili değildi. Bir AEİ’nin bir diğerine karşı kıyaslanması ya da diğer potansiyel nöro-koruyucu ilaçların plaseboyla kıyaslanması için sınırlı veri bulundu. Çoğu çalışmada ciddi yan etkiler ve diğer yan etkiler raporlanmadı.

Kanıt kalitesi

Genel kanıt kalitesi değişkendi, bulguların dikkatle yorumlanması gerekiyor.

Kaynak

Thompson K, Pohlmann-Eden B, Campbell LA, Abel H. Pharmacological treatments for preventing epilepsy following traumatic head injury. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8. Art. No.: CD009900. DOI: 10.1002/14651858.CD009900.pub2

Orijinal özet için: Kafa Travması Sonrası

Tem metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv