Venöz Trombo-emboliden Korunmada Pentasakkaritler

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Venöz tromboemboli (VTE) hastaların toplardamarlarında pıhtılar oluşmasıdır. Derin ven trombozunda potansiyel olarak ölümcül olan pulmoner emboli (PE) gelişebilir. VTE hastanede yatan hastaların %10’dan fazlasında görülür ve bu popülasyonda üçüncü sıklıkta rastlanan ölüm nedenidir. Bu sebeple VTE riski yüksek insanlar için etkin koruma önemlidir. Korunmada kullanılan standart metot, ortopedi hastalarında düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH) veya warfarin gibi bir antikoagülan kullanımıdır. Son yıllardaki klinik araştırmalar, başka tip bir antikoagülan olan pentsakkaridin iyi bir antikoagülan etkisi olduğunu gösterdi. Piyasada kısa etkili fondaparinuks, uzun etkili idraparinuks ve idrabiotaparinuks adlı üç tip pentasakkarit bulunuyor.

Önemli sonuçlar

Sistematik derlemeye toplam 21 004 katılımcı ile yürütülen 25 araştırma dâhil edildi, kanıtlar 2016 Martına kadar günceldir. Uzun etkili idraparinuks ve idrabiotaparinuksla yapılan araştırma bulamadık. Bu yüzden derlemeye sadece kısa etkili fondaparinuks araştırmaları alındı.

Orta-yüksek arası kalitede kanıtlar fondaparinuksun kısa vadeli VTE korumasında plaseboya kıyasla etkili olduğunu gösteriyor. Total VTE, DVT, total PE ve belirti veren VTE’leri azaltabiliyor ve plaseboya kıyasla ölüm sayısında fark göstermiyor.

Düşük ve orta kalitede kanıtlar fondaparinuksun kısa vadeli VTE korumasında DMAH’a kıyasla etkili olduğunu gösteriyor. Fondaparinuks VTE ve total DVT’leri azaltabiliyor, ölüm sayısında fark göstermiyor.

Ancak fondaparinuks aynı zamanda plasebo ve DMAH’a kıyasla majör kanamaları da artırıyor. Bu nedenle VTE’den koruması için fondaparinuks seçildiğinde kişinin kanama riskine dikkat edilmesi gerekiyor.

Çalışmalarda yayınlanan verilerin çoğunluğu ortopedi ameliyatına giren hastalarda yapılan çalışmalardan sağlandı. Bu yüzden bildirilen kararlar baskın olarak bu hastalarla ilgilidir. İç hastalıkları ve karın cerrahisi gibi başka durumlarda fondaparinuks ile ilgili bilgiler nadir.

Kanıt kalitesi

Olay sayısının küçük olması belirsizliğe neden olduğu ve çalışmalar arasında farklar ve tutarsızlık olduğundan kanıt kalitesini düşürdük. Fondaparinuksun etkinlik ve güvenliğini onaylamak için yüksek kalitede daha fazla çalışma gerekiyor.

Kaynak

Dong K, Song Y, Li X, Ding J, Gao Z, Lu D, Zhu Y. Pentasaccharides for the prevention of venous thromboembolism. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 10. Art. No.: CD005134. DOI: 10.1002/14651858.CD005134.pub3

Orijnal özet için: DVT’ye Karşı Pentasakkaritler

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar