Aksiyel Spondilartritte Non-Steroid Anti-Enflamatuar İlaçlar


Foto: Glitzy_queen00 / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Aksiyel spondilartrit (axSpA) (ankilozan spondilit ve radyografik olmayan axSpA) olan hastalarda non-steroid anti-enflamatuar ilaçların (NSAID) etkileri ile ilgili bu Cochrane derlemesine toplam 4356 hasta üzerinde yürütülen 39 araştırma dâhil ettik. Araştırma 18 Haziran 20014 tarihine kadar yapıldı, bir çalışmada radyografik olmayan axSpA araştırıldı.

axSpA olan hastalarda:

Geleneksel COX-2 NSAID ilaçlar ağrıyı, hastalık aktivitesini ve işlevi iyileştirdi (yüksek kalitede kanıt) ve muhtemelen, kısa vadede ters olaylar ya da ciddi ters olaylara bağlı olarak tedaviden çekilenlerin artmasına neden olmadı (bazı sonuç ölçütlerinde potansiyel belirsizlik olduğundan orta kalitede kanıt). Yan etkilerle özellikle nadir fakat ciddi yan etkilerle ilgili kesin bilgimiz yok. Muhtemel yan etkiler olarak mide-barsak yakınmaları bulunabilir. Nadir komplikasyon olarak mide barsak kanaması veya kalp ya da kan damarları ile ilgili problemler bulunabilir.

AxSpA ve NSAID’ler

AxSpA pelvis, omurga veya her ikisini birden tutan bir artrittir. Bu eklemlerde ağrı ve katılığa, deformitelere ve işlev bozulmasına neden olur.

NSAID’ler ağrı ve iltihabı azaltmak için sıklıkla kullanılır ve AxSpA’lı hastalarda birinci seçenek tedavi olarak görülür. COX-2 NSAID’ler bunların bir alt grubudur ve potansiyel olarak geleneksel NSAID’ler kıyasla mide barsak yakınmalarına daha az neden olur, ancak, kalp damar olaylarında yükselme gibi, başka komplikasyonlara yol açabileceğine dair kanıtlar var.

NSAID alan axSpA’lı hastalarda 6 hafta sonra ne olur?

Geleneksel NSAID alan hastalar ağrılarına 0 – 100 skalası üzerinden 16.5 puan daha düşük değer biçtiler (daha düşük skor, daha az ağrı) (%17 mutlak iyileşme).

- Geleneksel NSAID alan hastalar ağrılarına 0 – 100 skalası üzerinden 44 puan; plasebo alanlar 60.5 puan değer biçti.

Geleneksel NSAID alan hastalar hastalık aktivitelerine 0 – 100 skalası üzerinden 17.5 puan daha düşük değer biçti (daha düşük skor, daha az aktivite) (%18 mutlak iyileşme).

- Geleneksel NSAID alan hastalar hastalık aktivitesine 0 – 100 skalası üzerinden 37.5 puan; plasebo alanlar 54.7 puan değer biçti.

Geleneksel NSAID alan hastalar işlevlerine 0 – 100 skalası üzerinden 9.1 puan daha düşük değer biçtiler (daha düşük skor, daha iyi işlev) (%9 mutlak iyileşme).

- Geleneksel NSAID alan hastalar işlevlerine 0 – 100 skalası üzerinden 40.9 puan; plasebo alanlar 50.0 puan değer biçti.

Geleneksel NSAID alan hastaların 1000’i arasından 13 daha azı çalışma bitiminden önce yan etkiler nedeniyle ilacı bıraktı (%0 mutlak fark).

- Geleneksel NSAID alan hastaların 1000’i arasından 39’u tedaviyi bırakmasına karşın plasebo alanların 52’si bıraktı. Daha azı çalışma bitiminden önce yan etkiler nedeniyle ilacı bıraktı (%0 mutlak fark).

Çalışma esnasında geleneksel NSAID alan hastaların 1000’i arasından 1 daha fazlasında ciddi yan etki oldu (%0 mutlak fark).

- Geleneksel NSAID alan hastaların 1000’i arasından 3’ünde ciddi yan etki olurken plasebo alanlardan 2’sinde oldu.

COX-2 NSAID alan hastalar ağrılarına 0 – 100 skalası üzerinden 21.7 puan daha düşük değer biçti (%22 mutlak iyileşme).

- COX-2 NSAID alan hastalar ağrılarına 0 – 100 skalası üzerinden 42.3 puan; plasebo alanlar 64 puan değer biçti.

COX-2 NSAID alan hastalar hastalık aktivitesine 0 – 100 skalası üzerinden 22 puan daha düşük değer biçti (%22 mutlak iyileşme).

- COX-2 NSAID alan hastalar hastalık aktivitesine 0 – 100 skalası üzerinden 32.7 puan; plasebo alanlar 54.7 puan değer biçti.

COX-2 NSAID alan hastalar hastalık işlevlerine 0 – 100 skalası üzerinden 13.4 puan daha düşük değer biçti (%13 mutlak iyileşme).

- COX-2 NSAID alan hastalar hastalık aktivitesine 0 – 100 skalası üzerinden 36.6 puan; plasebo alanlar 50.0 puan değer biçti.

COX-2 NSAID alan hastaların 1000’i arasından 13 daha fazlası yan etkiler nedeniyle çalışma bitiminden önce ilacı bıraktı (%2 mutlak fark).

- COX-2 NSAID alan 1000 hastadan 24’ü tedaviyi bırakırken plasebo alanlardan 11’i bıraktı.

Çalışmada COX-2 NSAID veya plasebo alanlardan aynı sayıda hastada ciddi ters olay oldu (%0 mutlak fark).

- COX-2 NSAID alan 1000 hastadan 2’sinde ve plasebo alanlardan aynı sayıda hastada ciddi ters olay görüldü.

Kaynak

Kroon FPB, van der Burg LRA, Ramiro S, Landewé RBM, Buchbinder R, Falzon L, van der Heijde D. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for axial spondyloarthritis (ankylosing spondylitis and non-radiographic axial spondyloarthritis). Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD010952. DOI: 10.1002/14651858.CD010952.pub2

Orijinal özet için: Spondilartrit

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar