Crohn Hastalığı Tedavisinde Azatiyoprin Ve 6-Merkaptopurin

Cochrane derleme özeti

Azatiyoprin veya 6-merkaptopurin, bağışıklık sistemini baskılayarak iltihabı azalttığı düşünülen ilaçlardır. Bu derlemeye toplam 1211 katılımcı üzerinde yürütülen 13 randomize kontrollü araştırma dâhil edildi. Azatiyoprin ve 6-merkaptopurin remisyon indüklemede plasebodan daha etkili bulunmadı.

Azatiyoprin ve infliksimab kombinasyonunun steroidsiz remisyon indüklemede tek başına infliksimaba kıyasla daha üstün olduğunu gösteren kanıtlar var. İnfliksimab gibi TNF alfa blokeri ilaçlar kortikosteroid ya da immünosupresif ilaç tedavisine cevap vermeyen hastalar için bir tedavi alternatifi sağlayabilir.

Azatiyoprin veya 6-merkaptopurin steroid tedavisi gereksinimini azaltabilir ve böylece kullanımları ile birlikte steroidle ilişkili yan etkilerin insidensi düşebilir. Ancak bu ilaçlar yavaş etki gösterir ve birlikte bazı nadir fakat ciddi yan etkiler görülüyor. Bazı hastalarda enfeksiyonla mücadele eden kan hücrelerinin oluşumunu baskılar ve bazen de pankreasta enflamasyona neden olurlar. Bu ilaçlarla birlikte lenfoma riski de artmıştır. Bu nedenle aktif Crohn hastalarında bu ilaçların kullanımının dikkatle düşünülmesi gerekir.

Kaynak

Chande N, Townsend CM, Parker CE, MacDonald JK. Azathioprine or 6-mercaptopurine for induction of remission in Crohn's disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 10. Art. No.: CD000545. DOI: 10.1002/14651858.CD000545.pub5

Orijinal özet için: Crohn Tedavisinde Azatiyoprin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar