Böbrek Nakledilen Hastalarda Steroidden Kaçınma Veya Kesme

Cochrane derleme özeti

Konu

Her yıl global olarak 28 000’den fazla böbrek nakli yapılıyor. Bu ameliyat, böbrek işlevini kaybetmiş uygun hastalar için tercih edilen bir tedavidir. Böbrek nakli yapılan hastaların çoğuna, bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavilerinin bir parçası olarak steroidler verilir. Steroidler nakil sonrası erken dönemde majör bir problem olan akut reddi önlemede etkilidir. Ancak bu ilaçlar uzun süre kullanıldığında ciddi yan etkilere de neden olabilir. Bu derlemede böbrek naklinden sonra steroid kullanımını azaltmada kullanılan iki strateji incelendi: Steroidlerin ya nakline hemen sonrasında (14 gün içinde) kesilmesi ya da daha sonra kesilmesi.

Yapılanlar

Literatürü 2016 Şubatına kadar araştırdık ve toplam 7803 hasta üzerinde yürütülen 48 araştırmayı derledik. Sadece üç çalışmaya çocuklar alındı. Bu derleme sonuncusu 2009 yılında yayınlanan derlemenin güncellemesidir.

Bulgular

Derlememizde 7803 böbrek alıcısına ait veriler incelendi. Tüm çalışmalarda kayırma hatası riskini değerlendirdik ve çoğunda körleme olmadığını, yaklaşık yarısının fon kaynaklarını veya katılımcıların nasıl randomize edildiği ve gruplara yerleştirildiğini belirtmediğini gördük.

Böbrek nakli yapılan erişkinlerde her iki steroid azaltma müdahalesiyle de akut red riskinin anlamlı derecede arttığını bulduk. Her iki stratejiyle de nakilden sonraki 5 yıl içinde ölüm veya kaybedilen nakil böbrek sayısında fark çok az ya da hiç yoktu.

Transplantasyon sonrasında enfeksiyon, kanser veya diyabet gibi yan etkiler steroidleri kesilen hastalarda, steroid almaya devam edenlere kıyasla fark göstermedi. Çocuklarda steroidleri kesmenin etkisi belirsiz.

Kararlar

Böbrek naklinden beş yıl sonra hasta mortalitesi ya da greft kaybında fark gösteren kanıt bulunamadı; ancak steroidden kaçınma ya da kesmenin daha uzun vadeli sonuçları hala belirsiz.

Kaynak

Haller MC, Royuela A, Nagler EV, Pascual J, Webster AC. Steroid avoidance or withdrawal for kidney transplant recipients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD005632. DOI: 10.1002/14651858.CD005632.pub3

Orijinal özet için: Böbrek Nakli Steroid

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar