Bası Yaralarının Tedavisinde Rekonstrüktif Cerrahi


Foto: Babagolzadeh / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Rekonstrüktif cerrahinin bası yaralarının iyileşmesinde etkili bir tedavi olup olmadığına dair kanıtları derledik. Bu sorunun cevabını araştıran herhangi bir randomize kontrollü araştırma bulamadık.

Arka plan

Bası yaraları büyük ölçüde uzun süreler aynı pozisyonda kalan hastalarda deri ve deri altı dokusunda ortaya çıkan tahribattır. Vücudun bazı kısımlarına, özellikle alt bel bölgesi ve topuk gibi yağ dokusu az olan bölgeler, uzun süreli bir dış basınca maruz kaldığında (örneğin pozisyon değiştirmeden aynı bölge üzerine oturmak), deri ve altındaki dokularda kan akımı kısıtlanır, bu dokular yıkıma uğrayabilir.

Bası yarası gelişim riski olan insanlar yaşlılar, tekerlekli sandalye kullananlar ve uzun süre hastanede yatanlar gibi hareket problemi olanlardır. Bası yaraları 4 aşamalı bir sistemle sınıflanır. Evre I‘de cilt hala sağlamdır, evre II’da kısmi deri ve doku kaybı vardır, evre III ve IV derin doku hasarı olan açık yaralardır. Bu yaralar tedavisi masraflı ciddi yaralardır, bu nedenle bakım, önlemeye odaklanır. Ülser oluştuğunda tedavi seçenekleri arasında pansuman, antibiyotikler ve antiseptikler bulunur. Rekonstrüktif cerrahi genellikle derin ve iyileşmesi güç yaralar için saklanır. Yapılabilecek farklı tipte girişimler vardır. Çoğunda ölü dokular çıkarılır ve sonrasında vücudun başka kısımlarından alınan yağ, kas ve/veya cilt dokuları kullanılarak yara boşluğu doldurulur.

Çalışma özellikleri

2016 Eylülünde bası yaralarının tedavisinde cerrahi kullanımını araştıran randomize kontrollü araştırmaları taradık. Ancak bu yaralarda rekonstrüktif cerrahi yaygın olarak kullanılmasına rağmen, potansiyel fayda ve zararlarını araştıran ve en iyi cerrahi tekniğin seçimine yol gösterecek randomize kontrollü araştırma bulamadık. Bu derleme için yapılan taramada, rekonstrüktif cerrahiye giren ve ameliyat olmayan, ya da başka tipe cerrahi girişim yapılan, benzer gruplarla karşılaştırma yapılmamış hastalardan sağlanan verileri raporlayan birçok çalışma dışlandı. Bunun anlamı cerrahinin ya da farklı cerrahi tekniklerin fayda ve zararlarını tartmanın mümkün olmamasıdır.

Anahtar sonuçlar

Bası yaralarında rekonstrüktif cerrahiyi araştıran randomize kontrollü araştırma bulamadık.

Kanıtların kesinliği

Bası yaralarının tedavisinde rekonstrüktif cerrahinin fayda ve zararları belirsiz ve bu soruna hastalar, bakıcılar ve sağlık profesyonellerince öncelik verildiğinden, özellikle bu alanda;daha titiz çalışmalar yapılması gerekiyor.

Bu derleme özeti 2016 Eylülüne kadar günceldir.

Kaynak

Wong JKF, Amin K, Dumville JC. Reconstructive surgery for treating pressure ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD012032. DOI: 10.1002/14651858.CD012032.pub2

Orijinal özet için: Bası Yarasına Rekonstrüksiyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv