Beyin Kanamalı Hastalarda Damar Anormalliklerini Belirlemede BT Anjiyografi Veya MR Anjiyografi

Cochrane derleme özeti

Kan damarı anormallikleri genç erişkinlerde beyin kanamasının önde gelen sebeplerindendir. Tedaviyle tekrar kanama önlenebilirse damar anormalliklerinin erken tanısı sonuçları iyileştirebilir. Derlememizde beyin kan damarlarındaki anormallikleri belirlemede kullanılan farklı testler araştırıldı. Kullanılan standart test intra-arteriyel dijital substraksiyon anjiyografidir (İADSA). Kasık damarından girilerek beyne giden damarlara yerleştirilen bir kateterden kontrast madde enjekte edilir. BT anjiyografi (BTA) ve MR anjiyografi (MRA) enjeksiyona gerek olmadan ya da sadece koldan bir enjeksiyonla yapılabilen yeni testlerdir.

Bu derlemede beyin kanamasından sonra BTA ve MRA’nın ya da her ikisinin İADSA’ya karşı doğruluğu araştırıldı. BTA’yı IADSA ile karşılaştıran toplam 526 hasta arasında yürütülen 8 araştırma ve MRA’yı IADSA ile karşılaştıran, toplam 491 hasta üzerinde yürütülmüş 3 araştırma bulduk. Gerek BTA gerekse MRA’nın IADSA’ya kıyasla doğruluğu iyi görünüyor.

Ancak çalışmalar küçüktü ve birçoğu tasarımları nedeniyle sınırlanmıştı. Doğruluğu, uygulanabilirliği ve maliyetleri araştıran başka araştırmalar gerekiyor.

Kaynak

Josephson CB, White PM, Krishan A, Al-Shahi Salman R. Computed tomography angiography or magnetic resonance angiography for detection of intracranial vascular malformations in patients with intracerebral haemorrhage. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 9. Art. No.: CD009372. DOI: 10.1002/14651858.CD009372.pub2

Orijinal özet için: Beyin Kanamasında Görüntüleme

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv