Demansta Uyku Problemleri İçin İlaçlar

Cochrane derleme özeti

Demansla birlikte görülen uyku problemleri ne güçlükler yaratır?

Demanslı hastalarda uyku bozuklukları sık görülür. Bunlar arasında gece uykuda geçen zamanda azalma, uykuya daldıktan sonra sık uyanma, geceleri dolaşma, erken kalkma ve gün boyunca aşırı uyuma bulunur.

Bu davranışlar bakıcılarda çok stres yaratır ve demanslı hastaların erkenden bakım kurumlarına yatırılmasıyla ilişki gösterir. Bu davranışlar bakımevi personelinin de bakımda güçlük yaşamasına neden olur.

İlaçların faydası olur mu?

Demanslı hastalarında uykuyu iyileştirmek için çoğu zaman ilaç tedavileri kullanılır. Uyku problemlerinin kaynağı beyinde demansın neden olduğu değişimler olabileceğinden, bu hastalarda normal uyku haplarının etkili olup olmadığı belirsizdir ve ilaçların önemli yan etkilere neden olabileceğinden endişe edilir.

Derlemenin amacı

Bu güncellemede demanslı hastalarda uyku problemlerini tedavi etmek için kullanılan ilaçların fayda ve sık görülen zararlarını belirmeyi amaçladık.

Derleme bulguları

Demanslı hastalarda uyku problemlerini tedavi etmek için kullanılan herhangi ilacı plaseboya karşı kıyaslayan tüm randomize kontrollü araştırmalar için tıbbi literatürü 2016 Martına kadar taradık. Üç ilacı araştıran toplam 326 katılımcı ile yürütülmüş altı araştırma bulduk. Dördünde melatonin, birinde trazadon ve birinde ramelteon çalışıldı. Ramelteon araştırması ve melatonin araştırmalarından biri ticari fon aldı diğerleri ticari olmayan fon kaynakları kullandı. Ramelteon araştırmasından kısıtlı bilgi sağlanabildi ve araştırmanın sponsorundan geldi. Genel olarak kanıt kalitesi düşüktü bu da yapılacak başka çalışmaların sonuçlarımızı etkilemesinin çok muhtemel olduğu anlamına geliyor.

Melatonin ve trazodon araştırmalarındaki katılımcıların hemen hemen tümünde orta-şiddetli arası; buna karşın ramelteon araştırmasına katılanlarda hafifle orta arası demans mevcuttu.

Dört melatonin çalışmasına toplam 222 katılımcı alındı. Bulduğunuz kanıtlara göre melatoninin Alzheimer hastalarında uykuyu iyileştirmediğinden orta derecede emin olduk. Ciddi zarar olmadığı bildirildi.

Trazodon çalışmasına 30 katılımcı alındı. Bu çalışma çok küçük olduğundan sonuçlarına sadece sınırlı bir güvenimiz var. Çalışma bir sedatif-antidepresan olan trazodon’un iki hafta boyunca geceleri 50 mg kadar düşük bir dozda verildiğinde uykuda geçen total zamanı ortalama 43 dakika kadar artırdığını gösterdi. Bu ilaç uyku etkinliğini iyileştirdi (yatakta uyuyarak geçen zaman süresi), ancak uykuya daldıktan sonra uyanık geçirilen zamana ya da katılımcıların geceki uyanma sayısına etkisi olmadı. Ciddi bir zararlı etki olmadığı bildirildi.

Ramelteon çalışmasına 74 katılımcı alındı. Mevcut kısıtlı bilgiler ilacın plasebodan daha iyi olduğuna dair bir kanıt sağlamadı. Ciddi yan etki bulunmadı.

Araştırmalarda bizim ilgilendiğimiz sonuç ölçütlerinden, yaşam kalitesi ve bakıcılara etkisi gibi bazıları raporlanmadı.

Derlemenin eksikleri

Araştırmamıza rağmen, demanslı hastalarda sık yazılan başka uyku ilaçları ile ilgili araştırma bulamadık. Tüm katılımcılarda Alzheimer’e bağlı demans mevcuttu, ancak uyku problemleri başka tip demanslarda da olağandır.

Demansta uyku problemleri için kullanılan ilaçlar hakkında kararlara rehber olacak çok az kanıt olduğu kararına vardık. Kullanılan herhangi bir ilaç dikkatle kullanılmalı her hasta için ne kadar işe yaradığı ve yan etkileri dikkatle değerlendirilmelidir. Tıbbi uygulamayı aydınlatmak için, özellikle demansta uyku problemlerine karşı sık kullanılan ilaçlarla ilgili daha fazla araştırma gerekiyor. Bu araştırmalarda yan etkilerin dikkatle değerlendirilmesi çok önem taşıyor.

Kaynak

McCleery J, Cohen DA., Sharpley AL. Pharmacotherapies for sleep disturbances in dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD009178. DOI: 10.1002/14651858.CD009178.pub3

Orijinal özet için: Demansta Uykusuzluk Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv