Epilepside Beklenmedik Ani Ölümleri Önlemek İçin Müdahaleler


Cochrane derleme özeti

Arka plan

Epilepside beklenmedik ani ölümler (EBANÖ), epilepsi hastalarında ani gerçekleşen, beklenmeyen, şahitli ya da şahitsiz, non-travmatik veya boğulma nedenli olmayan, epileptik nöbet belirtisi ile ya da olmadan ve ölüm sonrası muayenede başka ölüm nedeni çıkmayan ölüm olarak tanımlanır. EBANÖ dünyada epilepsiyle ilişkili ölümlerin en sık nedeni olup yılda 1000 hasta başına 1-2 civarında ölüm görülür. Sık jeneralize tonik klonik nöbetli (JTKN) hastalar, erkekler, ilk nöbetin genç yaşta görülmesi, uzun geçmişi olan epilepsi ve çok sayıda anti-epileptik ilaç alma gibi faktörlerin tümünün EBANÖ riskini artırdığı düşünülür ancak bunun kesin olarak neden oluştuğu halen bilinmiyor. Bununla birlikte kalp yetmezliği, solunum güçlüğü ve JTKN’yi izleyen beyin hasarı ile ilişkili olduğu düşünülür.

Epilepsili hastaların %70’inde doğru anti-epileptik tedavi rejimiyle nöbetler kesilir. Ancak 1/3 kadar hastada birden çok anti-epileptik ilaca rağmen nöbetler devam eder. Nöbetlerin sürmesi hastayı EBANÖ riskine sokar ve birlikte depresyon ve yaşam kalitesinde düşme görülür. EBANÖ’yü önleme stratejileri içinde; hastanın geçirdiği JTKN sayısını azaltmak (epilepsi cerrahisi veya yaşam tarzı değişiklikleri ile), nöbetler esnasında ve izleyen dönemde kalp ve solunum problemlerini muayene etmek, hastaları gece izlemek veya solunum güçlüklerini önlemek için emniyet yastıkları kullanmak yer alır. Beyinde seretonini artıran ve adenozin ve opioidleri azaltan ilaçlar da solunum güçlüklerinin önlenmesine yardım edebilir.

Amaç

Bu derlemede EBANÖ’yü önlemek işin tasarlanmış tedavilerin etkinliğini araştırmak amaçlandı.

Metot

Bu derleme için araştırmalar en son 2015 Kasımına kadar tarandı. Konuya ilişkin randomize ya da olmayan (gözlemsel) çalışmaları bulmak için elektronik bilgi tabanlarını araştırdık ve alandaki uzmanlarla temas kurduk. İlgimizi yönelttiğimiz sonuçlar olarak; EBANÖ kabul edilen ölüm sayısı; EBANÖ olmayan ölüm sayısı; anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesinde değişimler ve hastane başvuruları alındı.

Sonuçlar

Araştırmamızda bulunan 592 kayıt arasından bir gözlemsel çalışmayı seçebildik. Gece görülen JTKN’leri belirlemede cihazların ne derecede duyarlı olduğunu ölçen çeşitli çalışmalar bulduk, ancak bunlarda EBANÖ’ler hesaplanmadığından derlemeye ilişkin bulunmadı.

Derlemeye alınan çalışmada EBANÖ olan 154 hasta belirlendi ve EBANÖ olmayan 616 hasta ile kıyaslandı. Çalışmada yatak odasını bir gözlemci ile paylaşan ya da gece boyunca düzenli kontrol gibi özel önlemler veya bir dinleme cihazı kullanan epilepsili hastalarda; bu gözlem önlemlerini kullanmayanlara göre daha az EBANÖ görüldü.

Bu çalışmada EBANÖ ile ilişkisi olmayan başka ölümlerin sayısı; anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesinde değişimler ve hastane başvuruları raporlanmadı.

Kanıt kalitesi

Derlenen tek çalışma randomize olmadığı ve EBANÖ görülmeyen hastaların %40ında EBANÖ’yü önlemek için alınan denetim önlemleri hakkında bilgi bulunmadığı için kanıt kalitesinin çok düşük olduğu yargısına vardık

Karar

Hastayı gece gözlemde tutmanın EBANÖ’yü önlediğine dair çok sınırlı düşük kalitede kanıt bulduk. Nöbet tanımlama cihazları, emniyet yastıkları ve beyinde serotonin, adenozin ve opiat düzeylerini etkileyen ilaç müdahaleleri gibi başka tedavilerin epilepsili hastalarda EBANÖ’yü önlemede etkili olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Maguire MJ, Jackson CF, Marson AG, Nolan SJ. Treatments for the prevention of Sudden Unexpected Death in Epilepsy (SUDEP). Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 7. Art. No.: CD011792. DOI: 10.1002/14651858.CD011792.pub

Orijinal özet için: Epilepside Ani Ölüm

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar