Erişkinde Panik Bozukluğa Karşı Antidepresan ve Benzodiyazepinler

Cochrane derleme özeti

Derlemenin önemi

Genel popülasyonda panik bozukluğa sık rastlanır. Panik ataklar, ani başlangıçlı korku ya da anksiyete atakları ve vücutla ilgili hisler ve korkutucu düşünceler dâhil başka belirtilerle karakterizedir. Tedaviler arasında konuşma tedavileri ve ilaçlar yer alır, bunlar çoğu zaman kombine kullanılır. En sık yazılan ilaçlar arasında antidepresanlar ve benzodiyazepinler yer alır. Birbirlerine kıyasla etkinliklerine dair kanıtlar belirsizdir. Panik rahatsızlıkta antidepresanlar ve benzodiyzepinlerin etkili ve kabul edilebilir olduğunun anlaşılması önemlidir.

Bu derleme kimleri ilgilendiriyor?

Hasta ve hekimler.

Derleme soruları

Bu derleme aşağıdaki soruları cevaplamayı amaçlıyor:

Antidepresan ve benzodiyzepinlerin diğer antidepresan ve benzodiyzepinlere kıyasla etkisi nedir?

Antidepresan ve benzodiyzepinlerin diğer antidepresan ve benzodiyzepinlere kıyasla kabul edilebilirliği nedir?

Antidepresan ve benzodiyzepinlerin diğer antidepresan ve benzodiyzepinlere kıyasla ne yan etkileri vardır?

Bu derlemeye hangi araştırmalar alındı?

Elektronik bilgi tabanlarında konuya ilişkin 2015 Eylülüne kadar yürütülen tüm çalışmaları aradık. Derlemeye almak için kriter olarak panik bozukluğu olan erişkinlerde antidepresan ve benzodiyzepinlerler yapılan tedavileri kıyaslayan randomize kontrollü araştırma niteliği arandı. Toplam 5363 katılımcı ile yürütülen 35 araştırmayı derledik.

Derleme kanıtları ne gösteriyor?

Etkinlik ve tolerabilite anlamında antidepresan ve benzodiyazepinler arasında ciddi bir fark bulamadık. Ters etkilerde olabilecek herhangi bir farkı kıyaslayabileceğimiz yeterli bilgi bulunmadı. Bulgularımız aşağıdaki yollara sınırlandı: Her analize az sayında çalışmadan veri sağlandı, bazı çalışmalara ilaç firmalarından fon sağlandı ve sadece kısa vadeli sonuç ölçütleri değerlendirildi. Genel olarak mevcut kanıtların kalitesi düşük olup bu, yapılacak daha başka çalışmaların bu sonuçlara önemli bir etki yapasının çok muhtemel olduğu anlamına geliyor.

Bundan sonra ne yapılmalı?

Daha büyük örnekli ve kayırma hatası riski daha az çalışmalarla başa baş kıyaslamalar yapılması gerekiyor. Etkilerin geçici ya da kalıcı olup olmadığını kesinleştirmek için daha uzun vadeli sonuç ölçütleri hedeflenmeli. Araştırmalarda katılımcıların yaşadığı herhangi bir zarar raporlanmalı. Buna ek olarak panik bozuklukta psiko farmakolojik tedavi ile ilgili yapılacak bir network meta analizinin bu zor konuyu aydınlatması muhtemeldir ve nispi etkinlik konusunda da daha fazla bilgi sağlayabilir.

Kaynak

Bighelli I, Trespidi C, Castellazzi M, Cipriani A, Furukawa TA, Girlanda F, Guaiana G, Koesters M, Barbui C. Antidepressants and benzodiazepines for panic disorder in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 9. Art. No.: CD011567. DOI: 10.1002/14651858.CD011567.pub2

Orijinal özet için: Panik Bozukluk İlaçları

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar