Guillain-Barré Sendromunda Kortikosteroidler

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kortiksoteroidler Guillain-Barré sendromu hastalarında maluliyetten geri dönüşü plasebo ya da sadece destekleyici bakıma kıyasla hızlandırabilir mi?

Arka plan

Guillain-Barré Sendromu seyrek rastlanan bir felç hastalığıdır, genellikle kişinin bağışıklık sistemi kendi sinir dokularına karşı savaşır ve iltihaba neden olur. Yakalanan hastaların %25’inde suni solunum gerektirir. Kortikosteroidler (prednizolon gibi) iltihabı geriletir ve sinir hasarını azaltır.

Çalışma özellikleri

Toplam 653 katılımcı ile yürütülen 8 araştırma bulundu. Bunlardan sadece 6’sından (587 katılımcı) bu derlemenin primer sonuç ölçütü olan; 7 puanlık maluliyet skalasında değişim hakkında bilgi sağlandı. Bir araştırmanın mali desteği Baxter Bioscience’den, ikisininki araştırma konseylerinden, birininki NIH’ten sağlandı, diğerleri açıklanmadı.

Önemli sonuçlar ve kanıt kalitesi

Gerekli bilgiyi sağlayan 6 çalışmanın sonuçlarını birleştirdiğimizde, orta kalitede kanıtlara göre, dört haftanın sonunda maluliyet derecesinde anlamlı değişim görülmedi.

Yine orta kalitede kanıtlara göre, bir yılın sonunda ölen ya da malul kalan katılımcı oranında fark bulunmadı. Araştırmalar arasında bariz değişkenlik olduğundan maluliyetle ilgili kanıtları güvenilmez bulduk.

Oral kortiksoteridlerle ilgili toplam 120 katılımcılı dört küçük araştırmada dört haftanın sonunda kortikosteroidlerle, steroid verilmemesine kıyasla anlamlı derecede daha az iyileşme bulundu, ancak kanıt kalitesine çok düşük değer biçtik.

Tersine olarak, orta kalitede kanıtlara göre iki büyük (467 hasta) araştırmada İV kortiksoteroidlerle dört hafta sonunda maluliyette hafif bir iyileşme bulundu ancak sonuçlar etki olmaması ihtimaline de izin veriyor.

Kortikosteroidlerle birlikte zarar açısından diyabetin plasebodan ya da sadece destekleyici tedaviden daha sık görülmesi dışında anlamlı bir başka artış görülmedi. Yüksek kan basıncı kortikosteroidlerin bilinen bir zararlı etkisi olmakla beraber, bunlarla tedavi edilen hastalarda yüksek kan basıncı beklenmedik derecede çok daha az görüldü. Kortikosteroidlerin faydasının olmaması anlaşılmadı ancak, ilaçların sinirlerdeki iltihabın azalmasından sağlanan faydaya karşı etki gösteren, kaslar için zararlı etkisine bağlı olabilir.

Bu derleme 2016 Ocağına kadar günceldir.

Kaynak

Hughes RAC, Brassington R, Gunn A, van Doorn PA. Corticosteroids for Guillain-Barré syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 10. Art. No.: CD001446. DOI: 10.1002/14651858.CD001446.pub5

Orijinal özet için: Guillain – Barré’de Steroid

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv