Hiperlipidemide Statin Alım Saatinin Etkisi

Cochrane Derleme Özeti

Arka plan

Kalp damar hastalıkları kalp krizleri, göğüs ağrısı ve felçler olup dünyada birincil ölüm nedeni ve büyük bir morbidite nedenidir. Yüksek kan kolesterolü ile KDH olayları ilişkili olup önemli bir risk faktörüdür. Bu yüzden kan kolesterolünü düşürmek, bir KDH olayından yaşama ihtimalini azaltmanın önemli bir yoludur. Kan kolesterolü yüksek yağlı gıdalardan gelebilir ve ayrıca vücudun bazı organlarınca da üretilir. Bu üretimin çoğu gece saat 12 ile sabah saat 6 arasındadır.

Kolesterol düşürücü ilaçlar olan statinler (simvastatin, pravastatin, atorvastatin) kanda kolesterol yüksekliği olduğunda KDH’lardan korunmada birinci seçenek tedavilerdir. Olağan klinik uygulamada günde bir defa verilir, alınma saatleri özellikle belirtilmez. Bu derleme statinin alım saatinin KDH olaylarında azalmaya etkisi olup olmadığı, kan kolesterolünü iyileştirip iyileştirmediği ya da tedavinin güvenliğini etkileyip etkilemediğinin analizini amaçlıyor.

Çalışma özellikleri

767 hasta üzerinde statinin sabah ya da akşam alınmasını kıyaslayan 8 randomize kontrollü araştırma bulduk. Her araştırmada farklı tip ve dozlarda statinler araştırıldı. Bu araştırmalar 1990 ve 2013 yılları arasında, ABD, Kanada, Almanya, Finlandiya, Japonya, Güney Kore ve Tayland’da yürütüldü. Bu derlemede 2015 Kasımına kadar bulunan kanıtlar yer alıyor.

Önemli sonuçlar

Hiç bir araştırmada KDH klinik olayları veya ölümler değerlendirilmedi. Mevcut kanıtların değerlendirilmesi lipid düzeyleri anlamında (Total kolesterol, LDL, HDL ve trigliserid) sabah ya da akşam alımları arasında fark olmadığını gösterdi. Bunun yanında iki alım rejimi arasında ters olayların oranı da farklı bulunmadı.

Kanıt kalitesi

Bu derlemenin kanıtları çalışmaların kısıtlamaları ve belirsizlik nedeniyle düşük kalitelidir. Sunulan sonuçların konfirmasyonu için daha büyük çalışmalar gerekiyor.

Kaynak

Izquierdo-Palomares J, Fernandez-Tabera J, Plana MN, Añino Alba A, Gómez Álvarez P, Fernandez-Esteban I, Saiz L, Martin-Carrillo P, Pinar López Ó. Chronotherapy versus conventional statins therapy for the treatment of hyperlipidaemia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD009462. DOI: 10.1002/14651858.CD009462.pub2

Orijinal özet için: Statin Ne zaman Alınmalı?

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv