Orak Hücre Hastalığında Gen Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Orak hücre hastalığında sürvi ve belirti ve komplikasyonların önlenmesinde gen tedavisinin etki ve emniyetine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Kişiye anne ve babadan hemoglobin üreten hatalı genler miras kalırsa orak hücre hastalığı görülür. Erken yaşamda sık hastalanmayla ilişki gösteren ve genel popülasyondan daha erken ölümle sonuçlanan bir hastalıktır. Gen tedavisinde hatalı genler normaliyle değiştirilir.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 15 Ağustos 2016 tarihine kadar günceldir.

Önemli sonuçlar

Ortak hücre hastalığı tedavisinde bu hatalı geni normaliyle değiştirme yaklaşımının kullanıldığı araştırmaları taradık. Bu durumlarda gen tedavisinin risk ve yararları hakkında güvenilir kanıt sağlayacak araştırma bulamadık. Orak hücre hastalığında gen tedavisinin risk ve yararlarını değerlendiren araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Olowoyeye A, Okwundu CI. Gene therapy for sickle cell disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD007652. DOI: 10.1002/14651858.CD007652.pub5

Orijinal özet için: Orak Hücrede Gen Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv