İdiyopatik Parkinson Hastalarında Rehabilitasyon Sonuçlarını İyileştirmek İçin Non-İnvazif Elektriks

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derleme idiyopatik Parkinson hastalarında (İPH) motor ve motor olmayan belirtileri iyileştirmek için elektriksel beyin uyarımının etkinliğini değerlendirmeyi amaçlıyor.

Arka plan

İPH nöro-dejeneratif bir hastalık olup yarattığı maluliyetin şiddeti genellikle hastalık süresiyle birlikte artar. İPH hastanın sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini etkiler, maluliyet yaratır. Bu sonuçları iyileştirmede, mevcut rehabilitasyon stratejilerinin etkisi sınırlıdır. Rehabilitasyonun etkilerini kuvvetlendirmede bir imkân, tedaviye transkranyal doğru akım uyarımı (TDAU) olarak bilinen bir teknikle beynin non invazif olarak uyarımını eklemektir. Bu teknik beynin çalışma şeklini değiştirir ve hastalarda sağlıkla ilgili yaşam kalitesi, maluliyet ve işlevlerde bozulmayı iyileştirebilir. Ancak bu müdahalenin rehabilitasyon sonuçlarını iyileştirmede etkinliği hala bilinmiyor.

Araştırma tarihi

Tarama en son 17 Şubat 2016 tarihine kadar yapıldı.

Çalışma özellikleri

137 katılımcı üzerinde yürütülen 6 araştırma derledik. Çalışmalardaki tedavi süresi bir seansla izleyen 5 seans arasındaydı.

Önemli sonuçlar

Bu altı çalışmadan TDAU’nun açık zamanı (ilaçların belirtileri kontrol edemediği zaman) ve diskinetik kapalı zamanı (belirtilerde kontrol sağlanan ancak hastanın istemsiz kas hareketleri hala süren zaman) azaltmada ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi, maluliyet ve işlevlerde bozulmayla ilgili rehabilitasyon sonuçlarını iyileştirmede ne derece etkili olduğunu belirlemek için yetersiz kanıt sağlandı.

Ancak TDAU motor belirtilerde iyileşme sağlayabilir. TDAU’nun günlük yaşam aktivitelerinde iyileşmede etkisini değerlendiren çalışma bulamadık. Ters olayların ve çalışmayı bırakan hastaların oranı gruplar arasında benzerdi.

Kanıt kalitesi

Tüm bulgular çok düşük kalitede kanıtlara dayanıyor. Bu etki hesabımıza olan güvenimizin çok az olduğu anlamına gelir: Gerçek etkinin bizim tahmini etki hesabımızdan ciddi derecede farklı olması muhtemeldir.

Kaynak

Elsner B, Kugler J, Pohl M, Mehrholz J. Transcranial direct current stimulation (tDCS) for idiopathic Parkinson's disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 7. Art. No.: CD010916. DOI: 10.1002/14651858.CD010916.pub2

Orijinal özet için: Parkinsonda Beyin Uyarımı

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv