Prolaktini Yüksek Ve Tekrarlayan Düşük Öyküsü Olan Kadınlarda Düşükleri Önlemek İçin Dopamin Agonist

Cochrane derleme özeti

Konu

Hiperprolaktinemi serumda, laktasyondaki rolüyle bilinen prolaktin düzeyinin yüksek olmasıdır. İdiyopatik hiperprolaktinemi, prolaktinin aşırı salgılanması için neden belirlenemediği ve bununla birlikte gebe kadınlarda, özellikle birkaç açıklanamayan gebelik kaybı yaşayan kadınlarda düşük görüldüğünde kullanılan bir deyimdir. Prolaktin seviyelerinin sabah normal olup gün içinde yükseldiği gizli hiperprolaktinemi de düşüklerle ilişkili olan özel tipte bir hiperprolaktinemidir. Dopamin agonistleri, prolaktin düzeylerini düşürmede yüksek etki gösteren ilaçlardır. Bunlardan biri de bromkriptindir. Yumurtalıkların önemli işlevlerini yeniden kazandırır ve kadının gebeliği sürdürmesini sağlar.

Konunun önemi

İlgimizi dopamin agonistlerinin, düşük oranlarını azaltıp kadınların canlı doğum yapma şansını iyileştirip iyileştirmediğine yönelttik. Tekrarlayan düşük öyküsü olan kadınlarda düşükleri önlemek içim dopamin agonistlerinin etkinlik ve güvenliğine dair kanıtları derledik.

Bulunan kanıtlar

Kanıtları 30 Haziran 2016 tarihine kadar araştırdık ve az sayıda kadında yürütülen bir küçük araştırma belirledik. Bu çalışmaya 48 kadın alındı, 4 kadın çalışma sürecinde gebe kalmadı, 42 gebelik analiz edildi. Araştırma Japonya’da yürütüldü ye kayırma hatası riski yüksek olarak değerlendirildi. Araştırmaya 24 – 40 yaşlar arasında idiyopatik hiperprolaktinemili ve geçmişte 2 -4 düşük öyküsü olan kadınlar alındı; 24’ünde gizli hiperprolaktinemi olup her grupta eşit sayıdaydı. Kadınlar çalışma sırasında izlendikleri gibi (gebeliğin dokuzuncu haftası sonuna kadar) sonrasında da bir yıl gözlem altında kaldılar. Çalışmada bir gruba bromkriptin (gebeliğin 9. haftasının sonuna kadar 2.5 – 5 mg/gün) verildi, kontrol grubuna tedavi verilmedi.

Bu derlemenin kanıtları bromkriptinin olabilecek düşükleri önlemede etkin olduğunu gösterdi (düşük kalitede kanıt). Ancak canlı doğum ve gebe kalma oranları iki grup arasında fark göstermedi (çok düşük kalitede kanıt). Çalışmada gebe kadınların sadece serum prolaktin düzeyleri raporlandı. Dopamin agonistlerinin kadınlarda neden olabileceği ters etkiler (örneğin bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, tansiyon düşmesi, aritmi ve psikotik belirtiler) ve bebekte neden olabileceği ters etkiler (örneğin doğum defektleri, düşük doğum tartısı ve gelişimsel maluliyetler) hakkında raporlama yapılmadı.

Bunlar ne anlama geliyor?

Çalışma tasarımı ile ilgili sorularımız, çalışmadaki kadın sayısının düşük olması ve sadece tek bir randomize kontrollü araştırma bulabildiğimiz için, düşüklerle ilgili kanıtlara düşük kaliteli; canlı doğum ve gebe kalma ile ilgili olanlara çok düşük kaliteli olarak değer biçtik. Halen idiyopatik hiperprolaktinemili ve tekrarlayan düşük öyküsü olan kadınlarda olabilecek düşükleri önlemek için dopamin agonistlerinin etkinlik ve güvenliğini değerlendirecek yeterli kanıt bulunmuyor. Bu alanda daha fazla, yüksek kalitede araştırma yapılması gerekiyor. Bu derlemenin bulgularını genişletmek için ileride daha fazla kadının alındığı başka çalışmalar gerekiyor. Bu çalışmalarda değişik dopamin agonistleri denenmeli (bromkriptin, kabergolin ve kinagolit dâhil) ve önemli sonuç ölçütleri (anne ve bebek için ters etkiler dâhil) araştırılmalıdır.

Kaynak

Chen H, Fu J, Huang W. Dopamine agonists for preventing future miscarriage in women with idiopathic hyperprolactinemia and recurrent miscarriage history. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 7. Art. No.: CD008883. DOI: 10.1002/14651858.CD008883.pub2

Orijinal özet için: Düşük Ve Dopamin Agonistleri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv