Yeni Doğanın Israrcı Pulmoner Arter Hipertansiyonunda Endotelin Reseptör Antagonistleri

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Bazı yeni doğan bebeklerin akciğer arterlerinde kan basıncı anormal derecede yükselir. Bu duruma yeni doğanın ısrarcı pulmoner hipertansiyonu denir (YDIPH). YDIPH’li bebeklerde solunum güçlüğü ve oksijen düzeyinde düşme görülür. Bu bebekler geleneksel olarak respiratöre bağlanıp azot oksit verilmesiyle tedavi edilir. Çoğu olguda bu önlemlere rağmen bebekler iyileşmez. YDIPH’ye karşı endotelin reseptör antagonistleri denen yen bir sınıf ilaç deneniyor.

Metot

Bu grup ilaçların yeni doğan bebeklerde kullanımına dair güncel kanıtları toparlamak için tıbbi literatürü 2015 Aralığına kadar sistematik olarak taradık.

Sonuçlar

Derlenen iki araştırmada bu ilaçların yeni doğan bebeklerde kullanımı için sınırlı miktarda veri bulabildik. Genel olarak kanıt kalitesi, çalışmalardaki örneklerin küçük olması ve metodolojik sorunlar nedeniyle düşük olarak değerlendirildi.

Kararlar

YDIPH’li bebeklerde endotelin reseptör antagonistlerinin faydalı olup olmadığını anlamak için daha fazla araştırma gerekiyor. Halen bu ilaçların bu durumlarda kullanımı tavsiye edilemez.

Kaynak

More K, Athalye-Jape GK, Rao SC, Patole SK. Endothelin receptor antagonists for persistent pulmonary hypertension in term and late preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD010531. DOI: 10.1002/14651858.CD010531.pub2

Orijinal özet için: Yenidoğanda PAH

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar