Yoğun Tedavi Alan Kan Kanseri Hastalarında Kanamayı Önlemede Trombosit Nakline Alternatif Veya Ek İl

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kan veya kemik iliği kanseri için yoğun kemoterapi veya kök hücre nakli ile tedavi edilen hastalarda kanama önlemenin en iyi yolu nedir? Trombosit nakli mi (güncel standart) veya yerine/birlikte başka ilaçlar mı kullanmak gerekir?

Arka plan

Yaklaşık 8 kanserden biri kan, kemik iliği ya da lenf bezlerinden kaynaklanır. Bu kanserler Çok farklı tiplerdedir ve farklı şekillerde tedavi edilir. Bir örneği akut miyeloid lösemi ve lenfomadır. Bazıları yüksek doz (yoğun) kemoterapiyle veya kök hücre nakliyle şifa bulabilir. Bu tedaviler kanseri tahrip eder, ancak normal kan yapıcı hücrelere de zarar verebilir. Bunun sonuçlarından biri de kanda trombosit sayısının düşmesidir. Bu hücreler kanıt normal bir şekilde pıhtılaşması için gereklidir. Sonuç olarak bu tedavileri alan hastalar trombosit sayısı artana kadar kanamaya duyarlıdır.

Kan kanserli hastalarda kanamayı önlemek için çoğu zaman trombosit nakli yapılır. Nakledilen bu trombositlerin ne kadar iyi işlev gördüğünü bilmiyoruz. Trombosit naklinin enfeksiyon bulaştırma gibi riskleri biliniyor. Bu durumlarda kanamayı önlemenin muhtemel daha iyi yolları var, bu derlemede kanamayı önlemek için alternatif olarak ya da birlikte başka ilaçların da kullanılıp kullanılamayacağını araştırdık. Ayrıca trombo-embolik olaylar gibi ciddi yan etkilerin riskini de değerlendirdik. Potansiyel ilaçlar arasında yapay trombositler, plateletten fakir plazma, fibrinojen konsantreleri, rekombine aktif faktör VII, dezmopressin ve trombopoetin mimetikleri bulunuyor.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2016 Mayısına kadar günceldir. 10’u bitmiş, 6’sı süren 16 klinik araştırma belirledik. Biten 10 araştırmayı derlemeye dâhil ettik. Bunların altısına yoğun kemoterapi gören akut myeloid lösemili erişkinler, ikisine yoğun kemoterapi gören ikisine de allojenik kök hücre nakli yapılan lenfomalı erişkinler alındı. Katılımcıların yaşı 16 -81 arasındaydı. Kadın ve erkekler oldukça dengeli temsil edildi. Tüm araştırmalar yüksek gelirli ülkelerde yürütüldü. 8 araştırmaya araştırılan ilacın üreticisi sponsor oldu, iki araştırmada fon kaynağı açıklanmadı.

Trombopoetin mimetiklerini değerlendiren 9 araştırma (536 katılımcı) belirledik, bir araştırma da (18 katılımcı) plateletten fakir plazma değerlendirildi. Bu araştırmalar 1974 – 2015 yılları arasında yürütüldü. Yapay trombosit, fibrinojen konsantreleri, rekombine aktif faktör VII veya dezmopressini değerlendiren araştırma bulunamadı.

Önemli sonuçlar

Kanıt kalitesi çok düşük olduğundan, trombopoetin mimetikleri ile tedavi edilen gruplarda; herhangi bir kanaması ve yaşamı tehdit eden kanama riski olan katılımcı sayısında, trombosit nakil sayısında, genel ölüm riski veya tromboembolik olaylarda bir fark olup olmadığı konusunda çok şüpheliyiz. Trombopoetin mimetikleriyle ilgili, kanama görülen gün sayısı, araştırma başlangıcından ilk kanamaya kadar geçen zaman ve yaşam kalitesini araştıran çalışma bulamadık.

Plateletten fakir plazma ile tedavi edilen erişkinler için; herhangi bir kanaması, ya da yaşamı tehdit eden kanaması olan hasta sayısında bir fark olup olmadığı konusunda da çok şüpheliyiz. Kanama görülen gün sayısı, araştırma başlangıcından ilk kanama atağına kadar geçen zaman, platelet nakil sayısı, genel ölüm riski, trombo-embolik olaylar ve yaşam kalitesini araştıran çalışma bulamadık.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi çok düşük olup, trombopoetin mimetikleri veya plateletten fakir plazmanın faydası ve güvenliği ile ilgili kararlar çıkarmayı güçleştiriyor. Yapay trombosit, fibrinojen konsantreleri, rekombine aktif faktör VII veya dezmopressin için araştırma kanıtı bulunamadı.

Kaynak

Desborough M, Estcourt LJ, Doree C, Trivella M, Hopewell S, Stanworth SJ, Murphy MF. Alternatives, and adjuncts, to prophylactic platelet transfusion for people with haematological malignancies undergoing intensive chemotherapy or stem cell transplantation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD010982. DOI: 10.1002/14651858.CD010982.pub2

Orijinal özet için: Kan Kanserlerinde Kanama

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv