Çocuklarda Kulağa Tüp Yerleştirmeden En Az İki Hafta Sonra Görülen Kulak Akıntısına Karşı Müdahalele


Foto: BruceBlaus / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kulağına tüp takılan çocuklarda ameliyat sonrası erken dönemin hemen sonrasında gelişen kulak akıntısına karşı müdahalelerin etki ve emniyetini değerlendirdik.

Arka plan

Kulağa tüp yerleştirme, dünyada çocuklara en sık uygulanan cerrahi prosedürlerden biridir. Kulağına tüp yerleştirilen dört çocuktan üç kadarında kulak akıntısı atakları görülür. Bu akıntı erken postop dönemden sonra görüldüğünde orta kulakta enfeksiyon belirtisi olduğu düşünülür. En olağan tedavi oral antibiyotikler, antibiyotikli ya da antibiyotik ve kortikosteroid kombine kulak damlaları ve başlangıç gözlemidir. Hekimlerin bir tedaviyi diğerine karşı tercihi için önemli nedenler arasında oral antibiyotiklerin yan etkileriyle ve antibiyotikli kulak damları kullanımına bağlı olarak iç kulağa hasar verme ve işitme kaybı potansiyel riski ilgili kaygılar yer alır.

Çalışma özellikleri

Bu derleme 23 Haziran 2016 tarihine kadar olan kanıtları içeriyor. Erken postoperatif dönemden sonra akut kulak akıntısı gelişen toplam 2132 çocuk üzerinde yürütülen 9 araştırmayı derledik. Çalışmalarda çeşitli tedaviler değerlendirildi.

Önemli sonuçlar

Primer olarak, tedavi başlangıcından sonraki iki hafta içinde akıntısı kesilen çocuklar, ters etkiler ve ciddi komplikasyonların oranını araştırdık.

İkincil sonuç ölçütü olarak akıntısı 2-4 haftada ve 4-12 haftada kesilen çocukların oranı, kulak ağrısı ve ateşi iki hafta içinde iyileşen çocukların oranı, akıntı süresi, kronik akıntılı çocuk oranı, akıntıda nüks, tüp tıkanması, tüp çıkması, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ve işitme incelendi.

Oral antibiyotiğe karşı antibiyotikli kulak damlaları (kortikosteridli ya da olmayan)

Sade ya da kortikosteridli antibiyotikli kulak damlaları, oral akıntının bir haftada kesilmesinde (orta kalitede kanıt) ve iki haftada kesilmesinde (orta kalitede kanıt), akıntı nüksünde (düşük kalitede kanıt) ve hastalığa spesifik yaşam kalitesinde (düşük kalitede kanıt) oral antibiyotiklerden daha etkiliydi.

Antibiyotikli kulak damlalarının kronik akıntı riskini azaltmada (düşük kalitede kanıt), tüp tıkanmasında (düşük kalitede kanıt), genel yaşam kalitesinde (düşük kalitede kanıt) ve işitmede (çok düşük kalitede kanıt) daha etkili olduğuna dair kanıt bulamadık.

Ters etkiler benzer oranda bulundu (düşük kalitede kanıt) gruplarda ciddi komplikasyon görülmedi (çok düşük kalitede kanıt).

Diğer kıyaslamalar

Kortikosteroidli ya da sade, antibiyotikli kulak damlaları kulak akıntısının süresi üzerine kortikosteroidli damlalardan daha etkiliydi (orta kalitede kanıt).

Antibiyotikli kulak damlaları, kulak akıntısının bir haftada kesilmesinde salinle yıkamadan daha etkiliydi (orta kalitede kanıt); ancak tüp tıkanmasında daha etkili bulunmadı (düşük kalitede kanıt). Ayrıca akıntının bir haftada kesilmesinde antibiyotiklerle salin yıkaması arasında önemsiz bir farkı dışlayamıyoruz.

İki antibiyotik ve bir kortikosteroid içeren kulak damlaları, kulak akıntısının iki haftada kesilmesi üzerinde (orta kalitede kanıt), kulak akıntısının süresi üzerinde (orta kalitede kanıt), kronik kulak akıntısı riskini azaltmada (düşük kalitede kanıt), ve hastalığa spesifik yaşam kalitesinde (düşük kalitede kanıt), tedavi verilmemesine kıyasla daha etkiliydi

Antibiyotikli kulak damlalarının kulak akıntısı nüksü (düşük kalitede kanıt) ve genel yaşam kalitesi (düşük kalitede kanıt) üzerinde daha etkili olduğuna dair kanıt bulamadık.

Düşük kalitede kanıtlar antibiyotik ve kortikosteroid kombine kulak damlalarının, kulak akıntısının iki haftada kesilmesinde ve akıntı süresinde sadece antibiyotik içerenlerden daha etkili dolduğunu, ancak akıntının 2-4 haftada kesilmesinde veya tüp tıkanmasında olmadığını gösteriyor. Ciddi bir yayınlamada kayırma hatası riski var, bu nedenle bu bulguların dikkatle yorumlanması gerekiyor.

Kanıt kalitesi ve karar

Tüp yerleştirmeden en az iki hafta sonra görülen kulak akıntısı olan çocuklarda antibiyotikli kulak damlalarının (kortikosteroidli veya sade) oral antibiyotiklerden, kortikosteroidli damlalardan ve tedavi verilmemesinden daha etkili olduğuna dair orta kalitede kanıt bulduk. Antibiyotikli kulak damlalarının salinle yıkamadan daha etkili olduğuna dair karar verdirici olmayan, sınırlı bazı kanıtlar var. Antibiyotikli-kortikosteroidli kulak damlalarının sadece antibiyotik içerenlerden daha etkili olup olmadığında belirsizlik bulunuyor.

Kaynak

Venekamp RP, Javed F, van Dongen TMA, Waddell A, Schilder AGM. Interventions for children with ear discharge occurring at least two weeks following grommet (ventilation tube) insertion. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD011684. DOI: 10.1002/14651858.CD011684.pub2

Orijinal özet için: Kulak Akıntısında Damla

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv