Çocukluk Kanserlerinde Antrasiklin Kemoterapisinin Neden Olduğu Kardiyak Problemlerin Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Antrasiklinler çeşitli tipte çocukluk çağı kanserlerinin tedavisinde kullanılan anti-kanser ilaçlardır. Antrasiklinlerin önemli bir ters etkisi kalpte hasara neden olmasıdır, bu hasar kanser tedavisi esnasında ya da sonrasında, belirti veren ya da vermeyen kalp problemlerine yol açabilir.

Erişkinlerde görülen başka tip kalp problemlerinin tedavisi için ilaçlar bulunmakla beraber bu ilaçların çocukluk çağı kanserlerinde antrasiklinlerin neden olduğu kalp problemlerinin tedavisinde faydalı olup olmadığı bilinmiyor. Antaksiklin nedenli kalp problemi olan bir çocukla karşılaşan hekimin, hastayı tedavi seçeneklerinin faydalı ve ters etkileri hakkında yüksek kaliteli kanıtlara dayanarak nasıl tedavi etmesi gerektiği hakkında aydınlatılmış bir karar verebilmesi gerekir. Çocukluk çağı kanserli hastalarda antrasiklin nedenli kalp problemlerinin tedavisinde kullanılan ilaçları değerlendiren çalışmaları aradık ve özetledik.

İki farklı tip hastada iki farklı ilacı değerlendiren iki randomize kontrollü araştırma bulduk. Bu ilaçlardan biri bir ACE inhibitörü olan enalapril, antrasiklinin neden olduğu belirtisiz kalp problemi olan kanserli çocuklarda kalp işlevine plaseboya kıyasla kısa vadede bir faydalı etki gösterdi. Ancak ilacın başka önemli sonuç ölçütlerine anlamlı bir faydalı etkisi olmadı ve birlikte baş dönmesi ve yorgunluk gibi yan etkiler görüldü. Bu çalışma makul/iyi kalitedeydi.

Diğer çalışma düşük kalitede olup belirtili veya belirtisiz kalp problemi olan çocukluk çağı lösemili hastalarda fosfokreatinle yapılan tedavinin vitamin C, adenozin trifosfat, vitamin E ve oral coenzyme Q10 ile yapılan kontrol tedavisine kıyasla etkisi olmadığı bulundu.

Çocukluk çağı kanserli hastalarda antrasiklinlerin neden olduğu kalp problemlerinin tedavi seçenekleri hakkında kesin kararlara varamadık. Bu hastalarda kalp işlevlerini iyileştirebilen ilaçlar olup olmadığını belirlemek için yüksek kalitede araştırmalar gerekiyor.

Kaynak

Cheuk DKL, Sieswerda E, van Dalen EC, Postma A, Kremer LCM. Medical interventions for treating anthracycline-induced symptomatic and asymptomatic cardiotoxicity during and after treatment for childhood cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD008011. DOI: 10.1002/14651858.CD008011.pub3

Orijinal özet için: Antrasiklin Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar