Erişkin ve Çocuklarda Kronik Astım İçin Vilanterol ve Flutikazon Furoat

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede astımlılarda vilanterol (VI) ve flutikazon furoat (FF) kombinasyonunun plasebodan daha iyi olup olmadığını araştırdık. Ayrıca VI ve FF’yi diğer inhaler steroidler ve LABA ilaçlarla karşılaştırdık.

Arka plan

Astım iltihabi bir akciğer hastalığı olup hava yollarını çok daraltabilir. 2035 yılına kadar 400 milyon insanın bu hastalığı taşıyacağı hesaplanıyor. Astım hastanın yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebiliyor; VI+FF kombinasyonu nefes darlığı ve diğer belirtilerin günlük yaşama etkisiyle ilişkili güçlüklerin azalmasına yardımcı olabilir.

Çalışma özellikleri

Bu derlemeye toplam 6641 hasta üzerinde yürütülen 14 araştırma dâhil edildi. Tüm araştırmalar 2 ile 78 hafta arası sürdürüldü. Bu araştırmalara alınan hastaların tümüne astım teşhisi kondu. Tümüne kadın ve erkekler, birine çocuklar ve genç hastalar alındı. Tüm çalışmalarda VI ve FF başka bir ilaca veya plaseboya karşı incelendi. Tüm çalışmalarda VI/FF kombinasyonu kuru toz inhaler şeklinde alındı.

Önemli sonuçlar

VI/FF kombinasyon tedavisi alan hastalarda plasebo alanlara kıyasla akciğer fonksiyonları iyileşti, ancak araştırmacılar çok çeşitli sorulara cevap aradıkları için kanıtlar başka karar çıkarmaya izin vermede yetersiz kaldı. Günde tek doz VI/FF kombinasyon tedavisinin günde iki doz alternatife kıyasla daha iyi ya da kötü olduğuna dair kanıt bulunmuyor. Genel olarak kanıtları daha iyi bilebilmemiz için daha fazla araştırma gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Bu derlemede sunulan kanıtlar genel olarak; hangi hastanın hangi tedaviyi alacağının kararı, körleme ve çalışmayı bitirmeyen katılımcılara ait sonuç ölçütlerinin nasıl raporlandığı anlamında kayırma hatası riski düşük, iyi tasarlanmış çalışmalardan alındı. Ancak ilgilendiğimiz çoğu sonuç ölçütüne ait sonuçları kombine edemediğimiz ya da bu sonuç ölçütlerinin az kullanılması nedeniyle genel kanıt kalitesinin orta düzeyde olduğu yargısına vardık.

Kaynak

Dwan K, Milan SJ, Bax L, Walters N, Powell C. Vilanterol and fluticasone furoate for asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 9. Art. No.: CD010758. DOI: 10.1002/14651858.CD010758.pub2

Orijinal özet için: Astımda Vilanterol – Flutikazon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv