Erken Aşama Yumurtalık Kanserinde Açık Cerrahiye Kıyasla Laparoskopi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Tümör tek ya da iki yumurtalıkta sınırlanmış olup lenf bezlerine ya da vücudun başka kısımlarına yayılma olmadığında olduğunda aşama I yumurtalık kanseri tanısı konur. Yumurtalık kanserli kadınların yaklaşık %25’ine erken aşamada tanı konur, yani tanı sıklıkla tesadüfi bir bulguya bağlıdır. Cerrahi aşamalandırmanın amacı, tanıyı kesinleştirmek, kanserin yayılımını değerlendirmek, ve tümörü mümkün olduğunca çıkarmaktır. Bu sonuncusu, görülebilen tümörün tümü çıkarıldığında yumurtalık kanserli kadınlar daha uzun yaşadığından özellikle önemlidir.

Derleme sorusu

Bu derleme erken aşama yumurtalık kanserinde laparoskopik cerrahinin açık ameliyat kadar etkili ve güvenli olup olmadığını netleştirmek için yapıldı. Yalnızca iki cerrahiyi kıyaslayan yüksek kalitede çalışmaları derlemeyi amaçladık. Laparoskopi yapılan kadınların açık cerrahi yapılanlar kadar uzun süre hayata kalıp kalmadıklarını ve kanserin kötüleşmesi için geçen zamanda fark olup olmadığını araştırdık. Ayrıca bu iki tip cerrahinin kan kaybı ve diğer komplikasyonlar açısından nasıl olduğunu anlamayı amaçladık.

Ana bulgular ve kanıt kalitesi

1990– 2016 yılları arasındaki literatürü taradık, ancak bu yaklaşımları kıyaslayan yüksek kalitede randomize kontrollü araştırma bulamadık.

Kaynak

Falcetta FS, Lawrie TA, Medeiros LRF, da Rosa M, Edelweiss MI, Stein AT, Zelmanowicz A, Moraes AB, Zanini RR, Rosa DD. Laparoscopy versus laparotomy for FIGO stage I ovarian cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 10. Art. No.: CD005344. DOI: 10.1002/14651858.CD005344.pub4

Oriijinal özet için: Laparoskopi – Laparotomi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar