Fazla Kilolu Ve Obes Kadınlarda Doğum Kontrolü İçin Hormonlar

Cochrane derleme özeti

Fazla kilo tüm dünyada bir sağlık problemi haline geldi. Fazla kilo ve obesite bazı doğum kontrol metotlarının gebeliği önlemedeki başarısını etkileyebilir. Hormonal doğum kontrolü haplar, cilt bantları, vagina içi halkalar, implantlar, enjeksiyonlar ve hormonlu intrauterin cihazlarla yapılır.

2016’nın 4 ağustosuna kadar fazla kilolu ve obes kadınlarda hormonal doğum kontrolü araştırmalarını bulmak için bilgisayar araması yaptık. Fazla kilolu ve obes kadınları kilosu ya da VKİ’si normal kadınlarla kıyaslayan çalışmaları aradık. Her tasarımda çalışmayı derledik. Orijinal derleme için kaçırmış olabileceğimiz başka çalışmalar bulmak amacıyla araştırmacılara yazdık.

Bu güncellemeye eklenen 8 çalışma ile toplam 63 813 kadın üzerine yürütülen 17 araştırmayı derledik. Bu güncellemede yüksek, orta ve düşük kalitede sonuçlar bildiren 12 araştırmaya odaklandık. Çoğu çalışma fazla kilolu ya da obes kadınlarda daha fazla gebelik göstermedi.

Doğum kontrol hapları ile ilgili 5 çalışmanın ikisinde VKİ grupları arasında fark bulundu. Birinde fazla kilolu kadınlarda gebelik riski yüksek bulundu. Diğerinde ise obes kadınlarda obes olmayanlara kıyasla gebelik oranları daha düşük bulundu. İkinci çalışmada yeni bir cilt bandı da denendi. Bant grubundaki obes kadınlarda gebelik oranı yüksekti.

5 implant çalışmasından ikisi kilo grupları arasında fark gösterdi. Bunlarda 6 kapsüllü eski implantlar çalışıldı. Sadece bir çalışma, 70 kg ve üstü kadınlarda 6 ve 7 yıllarda kombine olarak daha yüksek gebelik oranları bildirdi. Diğeri 5 yılda sadece düşük kilo gruplarında gebeliklerde fark bildirdi. Diğer doğum kontrolü metotları için sonuçlar fazla kilo ya da obesiteyle doğum oranları arasında ilişki göstermedi. Bu metotlar arasında enjektabl kontrasepsiyon, hormonlu IUC ile çift ve tek rodlu implantlar bulunuyor.

Genel olarak bu çalışmalar VKİ ve kiloyla hormonal metotların etkisi arasında bir ilişki göstermedi. Çoğu metot için az sayıda çalışma bulduk. Kilodan çok VKİ kullanılan çalışmalar, vücut yağının doğum kontrolünün gebeliği ne kadar iyi önlediğiyle ilişkisi olup olmadığını gösterebilir. Burada çalışması yapılan metotlar talimatlara uygun kullanıldığında çok iyi iş görür. Derlememizde genel çalışma kalitesi, özellikle eski çalışmalarda düşüktü.

Kaynak

Lopez LM, Bernholc A, Chen M, Grey TW, Otterness C, Westhoff C, Edelman A, Helmerhorst FM. Hormonal contraceptives for contraception in overweight or obese women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD008452. DOI: 10.1002/14651858.CD008452.pub4

Orijinal özet için: Kilolu Kadında Doğum Kontrolü

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar