İlk Psikoz Atağı Yaşayan Kişilerde Şizofreni Tanısı İçin Beyin Görüntüleme


Foto: PLoS / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Şizofreni düşünce ve algıda çarpılmalar, duygulanımda küntleşme ve davranışsal rahatsızlıklar gibi psikotik belirtiler gösteren bir ruh hastalığıdır. İlk atağı yaşayan hastalara mümkün olduğu kadar çabuk ve doğru tanı konması önemlidir. Tanı ne kadar erken konursa tedavi sonuçları daha iyi olur. Ancak bipolar bozukluk gibi başka hastalıklar da şizofreniye benzer psikotik belirtiler gösterir. Bu derlemede 3 boyutlu piksel (voksel) tabanlı morfoloji (VTM) denen bir tip beyin görüntüleme tekniğinin, ilk atağını geçiren hastalarda şizofreni tanısında ne kadar doğru olduğunu araştırdık. VTM çeşitli tipte psikozu olan hastalarda beyin yapısında görülen farkları ölçmede kullanılır. Bu farklar tanıda kullanılabiliyor.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2013 Aralığına kadar günceldir. İlk psikoz atağını yaşayan 275 ergen ve erişkinde VTM kullanılan 4 araştırma bulduk. Hastalar bir çalışmada hastaneden, birinde bir ayaktan tedavi kliniğinden, üçüncüsünde hem yataklı hem de ayaktan servislerden sağlandı, dördüncü çalışmada kurum bildirilmedi. Katılımcıların ortalama yaşı 18.6 ile 27.1 arasında değişkendi. Sadece iki çalışmada cinsiyet raporlandı ve hem erkek hem de kadınlar alındı.

Kanıt kalitesi

Çalışma kalitesi genel olarak oldukça iyi bulundu. Ancak bazı hallerde bazı durumlarda, temel olarak üç çalışmada VTM görüntü işleme metodunun yeterince tarif edilmemesine bağlı olarak belirsizdi. VTM çalışmaların hiçbirinde şizofreni teşhisi için değil de beynin gri maddesindeki değişiklikleri karakterize etmek için kullanıldığı için tüm çalışmaların pratiğe uygulanabilirliği konusunda endişemiz var.

Önemli sonuçlar

Bulduğumuz dört çalışmada ilk psikoz atağındaki ergen ve erişkinlerde VTM kullanıldı ancak VTM, beyin yapısını tasvir için kullanıldı ve bir tanı konmadı. İlk psikoz atağını yaşayan ergen ve erişkinlerde şizofreni tanısı için VTM kullanımını destekleyen kanıt bulunmuyor.

Kaynak

Palaniyappan L, Maayan N, Bergman H, Davenport C, Adams CE, Soares-Weiser K. Voxel-based morphometry for separation of schizophrenia from other types of psychosis in first episode psychosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8. Art. No.: CD011021. DOI: 10.1002/14651858.CD011021.pub2

Orijinal özet için: Şizofrenide Görüntüleme

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv