İn Vitro Olgunlaşmayı Desteklemek İçin İnsan Koriyonik Gonadotropini


Foto: Spike Walker, Wellcome Images.

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Yardımlı üreme prosedürü uygulanan subfertil kadınlarda in vitro olgunlaşmayı insan koriyonik gonadotropini ile desteklemenin etkinlik ve güvenliğini belirlemek için kanıtlar derlendi. Ana sonuç ölçütü olarak canlı doğumlar ve düşük oranları alındı.

Arka plan

Yardımlı üremede daha fazla oosit sağlamak için yumurtalıklar uyarılır. Bunun bir komplikasyonu over hiperstimülasyon (yumurtalıkların aşırı uyarılması) sendromudur (OHSS), en şiddetli olduğunda yaşamı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilir. Polikistik over (PKO) veya polikistik over sendromu (PKOS) olan kadınlarda OHSS riski yüksektir.

İn vitro olgunlaşmada (İVO) genellikle uyarılmamış yumurtalıklardan sonradan olgunlaşması sağlanıp döllenme yapılacak çok sayıda olgunlaşmamış oosit alınır. İVO’da canlı doğum oranı İVF’den daha düşüktür, ancak OHSS riskinden kaçınılmış olur, bu nedenle PCO ve PCOS’lu kadınlar için faydalı bir tekniktir. Ayrıca kanser tedavisi öncesinde doğurganlığını korumak isteyen ya da yumurtalık uyarılmasına dirençli olan kadınlar gibi başka hasta grupları için de faydalıdır.

İVO’da olgunlaşma oranını ve izleyerek canlı doğum oranını artırmak için stratejiler gerekiyor. Normal siklus esnasında oosit olgunlaşması ve yumurtlamayı, luteinizan hormonda (LH) ani bir artış dalgası tetikler. İnsan koriyonik gonadotropini (hCG), LH’ye benzer bir yapıya sahiptir ve biyolojik aktivitesini taklit edebilir. Bu yüzden oosit alımından önce tetikleyici olarak verilerek oositlerin olgunlaşmaya başlamasını desteklemek için kullanılabilir.

Çalışma özellikleri

Bu derlemeye toplam 522 kadın üzerinde yürütülen 4 randomize kontrolü araştırma dâhil edildi. Bir çalışmada 20 000 U hCG, 10 000U’ye karşı kıyaslandı. Diğer çalışmalarda 10 000 U, müdahale yapılmamasına karşı kıyaslandı. Ana sonuç ölçütü olarak kadın başına düşen canlı doğum oranı ve düşükler alındı. 29 Ağustos 2016 tarihine kadar yayınlanan kanıtlar derlendi.

Anahtar sonuçlar

Ana sonuç ölçütümüz olan kadın başına canlı doğum sadece bir çalışmada raporlandı, iki çalışmada klinik gebelik bildirildi. 10 000 ünite hCG ile olgunlaşma desteği ile müdahale yapılmaması arasında bir farka dair belirgin bir kanıt bulamadık. Ancak hCG’nin gebelik oranlarında düşmeye neden olabileceğine dair düşük kalitede biraz kanıt bulduk: Müdahale yapılmayan kadınlardan %22’si gebe kalabilirken hCG verilen kadınlarda %7 ile %23’ü arasında gebelik sağlandı.

İki araştırmada kadın başına düşük oranları bildirildi ve 10 000 ünite hCG ile olgunlaşma desteği ve müdahale yapılmaması arasında fark kanıtı bulunmadı. Çalışmalarda ters olaylar (düşük dışında) ve ilaç reaksiyonları raporlanmadı.

IVO’da hCG desteği kullanımı hakkında kesin kararalar çıkarabilmek için genel olarak kanıtlar yetersiz. Özellikle PKOS’li kadınlara odaklı daha fazla RK araştırma gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi düşüktü, ana kısıtlamalar olarak belirsizlik (rastgele hata) ve körleme eksikliği görüldü.

Kaynak

Reavey J, Vincent K, Child T, Granne IE. Human chorionic gonadotrophin priming for fertility treatment with in vitro maturation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD008720. DOI: 10.1002/14651858.CD008720.pub2

Orijinal özet için: HCG ile Yumurta Geliştirme

Orijinal özet için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv