Kalp Cerrahisine Giren Hastalara Aynı Seansta Atriyal Fibrilasyon Cerrahisi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Atriyal fibrilasyonu olup kalp ameliyatına giren hastalara aynı zamanda atriyal fibrilasyon cerrahisi uygulamanın fayda ve zararlarına dair kanıtlar nelerdir?

Arka plan

Kalp cerrahisine giren hastalarda felç riski taşıyan atriyal fibrilasyon da bulunabilir. Bu hastaların bazılarında çarpıntı şeklinde belirti bulunabilir, birçoğuna felç riskini azaltmak için kan inceltici ilaç kullanımı önerilir. Çoğu cerrah hastalarına kalp ameliyatları ile aynı seansta aritmi tedavisi de önerir.

Bu sistematik derleme kalp ameliyatı esnasında atriyal fibrilasyon için de bir girişim uygulamanın etkilerini değerlendirmeyi amaçlıyor.

Çalışma özellikleri

Bilimsel veri tabanlarının 2016 Martına kadar taradık ve derleme kriterlerimize uyan ve toplam 1899 hasta üzerinde yürütülen 22 randomize kontrollü araştırma bulduk. Araştırmaların çoğunda en az bir metodoloji kısıtlaması vardı. Çoğu çalışmada fon kaynakları ya açıklanmadı ya da üniversite içinden veya profesyonel ya da devlet kaynakları dâhil ulusal fon kurumlarından sağlandı.

Önemli sonuçlar

Atriyal fibrilasyon cerrahisinin, bu ek prosedürün uygulandığı ve uygulanmadığı kişiler arasında oranlar benzer olduğundan tüm nedenlerden ölümlere etkisi hakkında belirsizlik mevcut.

Bu ek prosedür uygulanan hastalarda cerrahi sonrası üç ayda atriyal fibrilasyondan kurtulma ve ilaçların kesilmesi ihtimali iki kat fazlaydı (%24’e kıyasla %51; ranj %39-62). Ancak bu hastalarda prosedürü izleyerek pacemaker gereksinimi de daha fazlaydı (%4’e karşı % 7; ranj %5-10 arası).

Prosedür güvenliği, felç riski ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi gibi diğer sonuç ölçütleri gruplar arasında benzerdi, ancak bu sonuçlar için hesaplarımıza olan güvenimizde belirsizlik var. Bir tip AF cerrahisinin diğerine kıyasla faydasına rastlamadık.

Kanıt kalitesi

Atriyal fibrilasyon cerrahisini destekleyen kanıtların kalitesi orijinal çalışmalardaki kısıtlamalar nedeniyle düşük-orta arasında. Başka araştırmaların bu sonuçları etkileyebilmesi muhtemeldir.

Kaynak

Huffman MD, Karmali KN, Berendsen MA, Andrei A, Kruse J, McCarthy PM, Malaisrie SC. Concomitant atrial fibrillation surgery for people undergoing cardiac surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD011814. DOI: 10.1002/14651858.CD011814.pub2

Orijinal özet için: AF Cerrahisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv