Kanama Bozukluğu Olan Kadınlarda Ağır Adet Kanamaları İçin Tıbbi Tedaviler

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kanama bozukluğu olan kadınlarda adet kanamalarıyla kan kaybını azaltmak için cerrahi dışı tedavilerin birbirine karşı veya plasebo ya da tedavi verilmemesine karşı etki ve emniyetine dair kanıtları derledik. Bu derleme öncekinin güncellemesidir.

Arka plan

Kanama bozukluğu olan kadınlarda ağır adet kanamaları en sık rastlanan belirtilerden biridir. Ağır adet kanaması olan oldukça büyük bir kadın popülasyonunda kalıtsal ya da sonradan kazanılan kanama bozuklukları vardır ve hekime başvuru esnasında bu kadınların yaşları, ağır adet kanamaları başka nedenlere bağlı olan kadınlardan oldukça küçüktür. Ağır adet kanamaları menarşla beraber erkenden başlayıp tüm üreme çağı boyunca sürdüğünden bu kadınların yaşam kalitesi şiddetle etkilenir ve demir eksikliği anemisi gelişme riskleri artmıştır.

Araştırma tarihi: Kanıtlar 25 Ağustos 2016 tarihine kadar günceldir.

Çalışma özellikleri

Derlememize ağır adet kanamaları olan toplam 175 kadında yürütülen, cerrahi dışı tedavilerle ilgili üç araştırma dâhil edildi. İki çalışmada dezmopressin plasebo ile ve birinde dezmopressin traneksamik asitle kıyaslandı. Bu çalışmalarda kadınlar bir ya da diğer tedavi için rastgele seçildiler. Araştırmalar 2 - 4 ay arası sürdürüldü.

Önemli sonuçlar

Üç çalışmadan ikisinde (toplam 59 kadın) dezmopressinle menstrual kan kaybını azaltmada plaseboya kıyasla net bir fark kanıtı bulunmadı. Bu çalışmalardan biri, açık ve nonrandomize olarak sürdürülerek dezmopressin ve traneksamik asit kombinasyonu plaseboya karşı kıyaslandı ve menstrual kan kaybında anlamlı bir azalma bulundu. Ancak bu kıyaslamanın non randomize tasarımı fazladan bir potansiyel kayırma hatası kaynağıdır.

Diğer ikisinden daha fazla katılımcısı olan üçüncü çalışmada (116 kadın) traneksamit asit kullanımıyla dezmopressine kıyasla kan kaybında daha büyük bir azalma bulundu.

Bu çalışmada iki müdahale grubu arasında yaşam kalitesinde fark bildirilmediğinden bu konu hakkında bilgi veremiyoruz. Dezmopressinle traneksamik aside kıyasla yan etki riskinde net fark kanıtı bulunmadı. Çalışmalardan hiçbirinde mali etkinlik bildirilmedi.

Kanıt kalitesi

Çalışmaları, kadınların gruplara nasıl yerleştirildiği ile ilgili olarak yeterince değerlendiremedik ve genel kanıt kalitesinin düşük olduğu yargısına vardık.

Kaynak

Ray S, Ray A. Non-surgical interventions for treating heavy menstrual bleeding (menorrhagia) in women with bleeding disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD010338. DOI: 10.1002/14651858.CD010338.pub3

Orijinal özet için: Kanama Bozukluğunda Ağır Menses

Tam Metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv