KOAH’ta İnhalere Karşı Nebülizerle Bronkodilatör Verme


Foto: Тетяна Фіонік / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

KOAH atağından yakınan kişilerde espaslı inhalerler nebülizer kadar iyi mi?

Arka plan

KOAH atağı, hava yollarının daralmasına bağlı nefes darlığıdır. Bronkodilatörler hava yollarını açmaya yardımcı olur ancak bunların en iyi verilme yolu bilinmiyor. KOAH ataklarında ilaçları ıslak nebülizerle sis şeklinde vermeyi inhalerlere karşı kıyaslayarak ilaç vermenin en iyi yolunu araştırdık.

Bulunan kanıtlar

1 Haziran 2016 tarihine kadar erişilebilen çalışmaları aradık ve 250 katılımcı üzerinde yürütülen 8 araştırma bulduk. Çalışmaların tümü de hastanelerde yapıldı.

Çalışmalar bize ne anlatıyor?

Derlemenin primer sonuç ölçütleri espaslı inhaler ve nebülizer arasında fark göstermedi. İkincil sonuç ölçütlerinde nebülizer tedavisinin espaslı inhalere kıyasla akciğer fonksiyonlarını daha fazla iyileştirdiğine dair biraz kanıt bulduk ancak verilerin nitelik ve niceliği sınırlı. Tedavilerde yan etkiler ve nefes darlığını azaltma anlamında fark bulamadık. Kuru tozları nebülizere karşı kıyaslayan araştırma bulunmuyor.

Karar

Verilerin düşük nitelik ve niceliği nedeniyle ataklarda nebülizer veya inhalerlerden hangisinin daha iyi olduğu belirsiz. KOAH ataklarında tedaviden bir saat sonrasındaki akciğer fonksiyonlarında veya istenmeyen yan etkilerde espaslı inhaler veya nebülizer arasında fark bulunmadı. Akciğer fonksiyonları ile ilgili ikincil sonuç ölçütü nebülizer lehineydi.

Kaynak

van Geffen WH, Douma WR, Slebos D, Kerstjens HAM. Bronchodilators delivered by nebuliser versus pMDI with spacer or DPI for exacerbations of COPD. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD011826. DOI: 10.1002/14651858.CD011826.pub2

Orijinal özet için: İnhalere Karşı Nebül

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv