Kronik Böbrek Hastalığı Belirtilerine Karşı Akupunktur ve Benzeri Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kronik böbrek hastaları çeşitli fiziksel ve psikolojik belirtiler gösterir, ancak böbrek işlevinin azalmış olması ve başka kronik sağlık problemleri tedavi seçeneklerini sınırlar. Kronik hastalardaki ağrı, yorgunluk ve mod depresyonu gibi sık olağan belirtilerin tedavisinde akupunktur yaygın olarak kullanılır. Bu derleme kronik böbrek hastalarında akupunkturun ilgili mevcut kanıtları ve potansiyel rolünü araştırmayı hedefliyor.

Çalışma özellikleri

Literatürü 2016 Ocağına kadar taradık ve toplam 1787 katılımcı üzerinde yürütülen 24 araştırmayı analiz ettik. Çalışmaların sadece yedisinden sağlanan veriler kombine edilebildi. Çalışmalar, manuel akupresurun hemodiyaliz alan hastalarda rutin bakıma ek olarak kullanıldığında 4 haftada yorgunluk depresyon ve uyku bozukluklarını iyileştirdiğini bildirdi. Çalışmalarda ağrı değerlendirilmedi ve çoğunda akupunkturla ters olay görülüp görülmediği raporlanmadı.

Önemli sonuçlar

Genel olarak, akupunkturun KBY belirtilerinde etkin olduğuna dair çok düşük kalitede kanıt bulduk. Rutin bakımla kombine edilen manuel akupresur hemodiyaliz alan hastalarda mod depresyonu, yorgunluk ve uyku bozuklukları gibi belirtilerde kısa vadede iyileşme sağlayabilir. Güvenilir çalışmalar çok az olduğundan, bu derlemenin bulguları bu hastalarda diğer akupuntur tekniklerinin faydalarına dair destek sağlayamaz. KBY hastalarında ağrı olağan bir durumdur. Bu nedenle KBY hastaları için ağrı kontrolünde akupunkturun rolü daha fazla araştırma gerektiriyor.

Bu müdahalelerin güvenliği sağlıklı kanıtlarla desteklenmedikçe klinisyenlerin KBY hastalarında akupunkturun güvenliğini dikkatle izlemesi gerekir.

Kanıt kalitesi

Tüm çalışmalar, özellikle katılımcıların seçimi ve seçici sonuç raporlama anlamında kayırma hatası riski yüksek ya da belirsiz olarak değerlendirildi, bu da sonuçlarının geçerliliğini şüpheli kılıyor.

Kaynak

Kim K, Lee M, Kim T, Kang J, Choi T, Lee J. Acupuncture and related interventions for symptoms of chronic kidney disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 6. Art. No.: CD009440. DOI: 10.1002/14651858.CD009440.pub2

Orijinal özet için: KBY’de Akupunktur

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv