Kulak Çınlamasına Karşı Çinko Takviyesi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kulak çınlaması başta ya da kulakta ses algılanmasıdır. Şiddetli kulak çınlaması popülasyonun %1 – 2’sini etkiler. Şiddetli kulak çınlaması olan hastalarda psikolojik değişimler ve yaşam kalitesinde düşme de sık görülür. Kontrolü güçtür ve birçok hekim bu problemi yaşayan hastalarının yaşam kalitesini iyileştirmek için yeni tedaviler deniyor. Bu derleme için erişkinlerde kulak çınlamasına karşı çinko takviyeleri kullanımıyla ilgili yüksek kalitede çalışmalar arandı. Oral çinkonun kulak çınlaması tedavisinde etkili olup olmadığını değerlendirmek amaçlandı.

Çalışma özellikleri

Oral çinko hapları ya da plasebo ile tedavi edilen toplam 209 katılımcı ile yürütülen 3 araştırmayı derledik. Tüm katılımcılar subjektif kulak çınlamasından yakınan 18 yaş üstü erişkinlerdi. Üç çalışmada da primer sonuç ölçütü olarak kulak çınlamasında iyileşme araştırıldı. Birinde ters etkiler de değerlendirildi ve ikincil sonu ölçütü olarak “çınlamanın genel şiddetinde değişim” ölçüldü. İki çalışmada kulak çınlamasının şiddeti ölçüldü. Sadece yaşlıların dâhil edildiği bir çalışmada primer sonucu ölçmek için geçerli bir araç kullanıldı: (Kulak Çınlaması Handikap Sorgulaması-KÇHS). Diğer ikisinde kulak çınlaması skalalarla ölçüldü (0-7 arası ve 0-10 arası) ancak bu sakalalar kulak çınlaması araştırması için geçerliliği gösterilmiş araçlar değildir.

Anahtar sonuçlar

Üç çalışmanın da hasta seçiminde, izlem sürelerinde ve sonuç ölçütlerinde farklar vardı, bu da meta analize engel oldu.

2013 yılında yürütülen ve primer sonuç ölçütümüz olan kulak çınlamasında iyileşmeyi ölçmek için geçerli bir araç kullanılan araştırmada gruplar arasında anlamlı fark bildirilmedi.

Diğer çalışmalardan geçerliliği gösterilmemiş 0-7 skalası ile ölçüm yapan 2003 yılındaki ilkinde, subjektif çınlama skorları çinko grubu lehine anlamlı derecede farklı bulundu. Ancak bu sonuç eksilen hastaların dengesiz ve plasebo grubunda daha fazla olması nedeniyle kayırma hatası taşıyabilir.

1991 tarihli üçüncü çalışmada yine geçerli olmayan 0-10 sakası ile değerlendirilen kulak çınlamasında iyileşme gruplar arasında fark göstermedi.

Çinko ile ilişkili şiddetli ters olay görülmedi. Farklı katılımcılarda hafif ters etkiler (örneğin hafif mide belirtileri) bildirildi.

Çalışmalardan 2003 ve 2013 tarihli olan ikisinde çınlama şiddetlinde değişim değerlendirildi ancak çinko ve plasebo ile tedavi edilen hastalar arasında fark bulunmadı.

1991 ve 2003 çalışmalarında çınlamanın genel şiddeti değerlendirildi. 1991 çalışmasında bu sonuç ölçütü gruplar arasında farklı bulunmadı. 2003 çalışmasında çinko grubunda subjektif çınlama skorunda dikkat çekici azalma bulundu, plasebo grubunda bulunmadı. Ancak her iki çalışmada da geçerliliği gösterilmemiş skalalar kullanıldı.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi çok düşüktü. Oral çinko takviyesi kullanımının kulak çınlaması olan erişkinlerde belirtileri iyileştirdiğine dair kanıt bulamadık. Bulgularımız 14 Temmuz 2016 tarihine kadar günceldir.

Kaynak

Person OC, Puga MES, da Silva EMK, Torloni MR. Zinc supplementation for tinnitus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD009832. DOI: 10.1002/14651858.CD009832.pub2

Orijinal özet için: Kulak Çınlamasına Çinko

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv