Motor Nöron Hastalığında Hücre Temelli Tedaviler

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Motor nöron hastalığı/amyotrofik lateral skleroz (MNH/ALS) hastalarında hücre temelli tedaviler inaktif tedaviye ya da tedavi yapılmamasına göre ne kadar etkili ve güvenlidir.

Arka plan

MNH/ALS’de beyin ve omurilikteki hareketi kontrol eden (motor) sinirler işlevini yitirir. MNH/ALS’li bir hasta hareket etme, yutma, çiğneme ve konuşmada, zamanla gittikçe kötüleşen güçlükler yaşar. Bu hastaların yarısı ilk belirtilerden sonraki üç yıl içinde ölür. Ölüme sıklıkla solunum kaslarındaki güçsüzlük neden olur. Halen şifası yoktur.

Güncel tedavi rejimleri büyük ölçüde hastada belirtileri gidermeye, yaşam kalitesini iyileştirmeye odaklıdır.

Hücre temelli tedaviler hastaya yapılan hücresel materyal enjeksiyonları olarak tanımlanabilir. İlk çalışmalara göre hücre bazlı tedaviler umut verici yeni bir tedavidir. MNH/ALS’de, kök hücre tedavisi dâhil çeşitli tipte hücre temelli tedaviler kullanılabilir. Kök hücre tedavisi hastalığın ilerlemesini durdurmak ya da yavaşlatma fayda sağlayabilecek yeni motor nöronlar gelişimi sağlamayı hedefler.

Çalışma özellikleri

Çok sayıda bilgi tabanında klinik araştırmaları taradık.

Önemli sonuçlar ve kanıt kalitesi

Hücre temelli tedavilerin etkisini değerlendiren bitirilmiş hiç bir randomize kontrollü araştırma bulunamadı. Dört araştırma devam ediyor. İlk çalışmalar umut verdiğinden hücre temelli MNH/ALS’de klinik faydası olup olmadığını kesinleştirmek için acilen büyük, iyi tasarlanmış klinik araştırmalar gerekiyor. Gelecekte yapılacak çalışmaların ana hedefleri kullanılacak doğru hücre tip ve miktarını ve en iyi veriliş yolunu belirlemek olmalıdır.

Kanıtlar 21 Haziran 2016 tarihine kadar günceldir.

Kaynak

Abdul Wahid S, Law Z, Ismail N, Azman Ali R, Lai N. Cell-based therapies for amyotrophic lateral sclerosis/motor neuron disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD011742. DOI: 10.1002/14651858.CD011742.pub2

Orijinal özet için: ALS’de Hücre Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv