Orak Hücre Hastalarında Osteomiyelit Tedavisi İçin Antibiyotikler

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Osteomiyelitli orak hücre hastalarına, enfeksiyona neden olan bakteri bilinmeden önce verilen antibiyotiklerin, bakteriye özel antibiyotik tedavisine kıyasla etkili ve güvenli olup olmadığını ve bu etkinlik ve güvenliğin farklı tedavi rejimleri, yaş ve kuruluşa bağımlı olup olmadığını belirlemek için kanıtları derledik. Bu derleme daha önce yayınlanan eskisinin güncellemesidir.

Arka plan

Orak hücre hastalığı dünyada milyonlarca insanı etkiler. Osteomiyelit bu hastalığın majör komplikasyonlarından biridir. Tedavi için antibiyotik verilir ancak dünya çapında standart bir tedavi bulunmuyor.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 18 Ağustos 2016 tarihine kadar günceldir.

Çalışma özellikleri

Derlenecek çalışma bulunamadı.

Anahtar sonuçlar

Bu soruları cevaplamak için randomize kontrollü araştırma yapılması gerektiği kararına vardık.

Kaynak

Martí-Carvajal AJ, Agreda-Pérez LH. Antibiotics for treating osteomyelitis in people with sickle cell disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD007175. DOI: 10.1002/14651858.CD007175.pub4

Orijinal özet için: Orak Hücrede Osteomyelit Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv