Perianal Apse Kavitelerini İyileştirmede İç Pansumanlar


Pilonidal apse. Foto: Jonathanlund / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Perianal apse nedir ve nasıl tedavi edilir.

Perianal apse, anüs etrafında cilt altında irin toplanmasıdır; sık rastlanır ve çoğunlukla anal bezlerin enfeksiyonuna bağlıdır. Birleşik krallıkta standart tedavi anestezi altında girişimle deriyi açıp irini boşaltmaktır. Bu enfeksiyonun yayılmasını önler ve ağrıyı iyileştirir. Apse boşluğu içine bir pansuman paketi yerleştirilir, kanamayı da önler. Yara iyileşene kadar pansuman hemşireler tarafından değiştirilir. Boşluk içindeki pansuman paketinin apsenin tekrarlama ihtimalini azalttığı düşünülür.

Bazı hastalarda perianal apse sonrasında bir fistül gelişir. Fistül, anüs ile yakınındaki cilt arasında açık bir kanaldır ve anüse yakın deliğinden arada irin akar. Fistüllerin iyileşmesi aylar sürer ve birkaç ameliyat gerektirir. Bu derleme, apse boşluğuna konan paketlerin parianal apselerin iyileşmesine ve özellikle kavitenin iyileşme süresi ve hastaların yaşadığı ağrı miktarına etkisi değerlendirildi.

Bulgularımız

Konuya ilişkin çalışmalar için geniş bir tarama yaptık ve bu derlemeye alınabilecek iki randomize kontrollü araştırma bulduk. Çalışmalar küçük olup toplam katılımcılar yaşları 18 üzerinde perianal apseli 64 hastaydı. Çalışmalarda ya toplum hemşirelik ekiplerince iç pansuman paketi uygulandı veya uygulanmadı. İç pansuman kullanmayan hastalar yara bakımlarını sıvı emici pansumanla kendileri yaptı. Hastalar kavite kapanana kadar iki haftada bir izlendi.

Apse boşluğunu doldurmanın tam yara iyileşmesi için geçen zamanı etkileyip etkilemediği belirsiz ve mevcut kanıtlar çok düşük kalitede. Doldurucu pansumanın ilk pansuman değişiminde fark yaratmadığına dair çok düşük kalitede kanıt var. İki haftadaki yara ağrısı hakkında yargıya varmak için çok düşük kalitede kanıt var; doldurma pansuman grubundaki hastalar diğer gruptan daha fazla ağrı yaşadı.

Doldurucu pansumanın postop fistül ya da apse nüksü sayısını etkileyip etkilemediği de belirsiz.

Katılımcıların yaşam kalitesi/sağlık durumunu, inkontinens oranlarını, işe ya da normal işleve dönüş süresini, hemşire viziti ve pansuman değiştirme sayısı anlamında kaynak kullanımını veya yara büyüklüğünde değişimi kıyaslayan hiç bir RK araştırma bulamadık.

Perianal apse kavitelerinin iyileşmesi için pansumanla doldurma yönteminin kullanımı hakkında yüksek kalitede kanıt bulunmuyor.

17 Mayıs 2016 tarihine kadar günceldir.

Kaynak

Smith SR, Newton K, Smith JA, Dumville JC, Iheozor-Ejiofor Z, Pearce LE, Barrow PJ, Hancock L, Hill J. Internal dressings for healing perianal abscess cavities. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD011193. DOI: 10.1002/14651858.CD011193.pub2

Orijinal özet için: Apse Kavite Pansumanı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv