Polikistik Overli Subfertil Kadınlarda Çin Bitki İlaçları

Cochane derleme özeti

Derleme sorusu

Poliksitik over sendromu (PKOS) olan subfertil kadınlarda Çin bitki ilaçlarının canlı doğumla sonuçlanan gebelik ve ters olayların oranına etkisine dair kanıtları derledik.

Arka plan

PKOS sık rastlanan ve kompleks bir üreme bezleri hastalığıdır, üreme çağındaki kadınların %5 - 10’unu etkiler. PKOS’li kadınlarda düzensiz adet, subfertilite (gebe kalamama), kıllanma, akne ve obesite şikâyetleri bulunur. PKOS tedavisinde oral kontraseptifler, insülin sensitizerleri ve overlerin laparoskopiyle delinmesi gibi batı tıbbının birçok tedavisi kullanıldı. PKOS’lu subfertil kadınlara alternatif bir yaklaşım olarak Çin bitki ilaçları (ÇBİ) önerildi.

Çalışma özellikleri

Sık kullanılan bilgi tabanlarındaki kanıtları aradık, derlememiz 9 Haziran 2016’ya kadar günceldir. Toplam 414 katılımcıyla yürütülen 5 RKA derledik. Bu araştırmalarda ÇBİ batı ilaçlarıyla; ÇBİ+batı ilaçları, batı ilaçlarıyla; ve ÇBİ+ cerrahi tek başına cerrahiyle kıyaslandı. Derlenen tüm çalışmalar Çin dilindeydi, tümünde 6 siklustan kısa süre tedavi yapıldı ve izlem süreleri 1 yılın altındaydı. Derlenen çalışmaların hiçbirinde canlı doğumlar raporlanmadı, tümünde gebelikler raporlandı, ikisinde ovülasyon birinde de ters olaylar raporlandı.

Önemli sonuçlar

PKOS’lu subfertil kadınlarda ÇBİ kullanımını destekleyen yetersiz kanıt bulundu. Canlı doğumlar hakkında veri sağlanamadı ve ÇBİ’nin fertilite sonuçlarını iyileştirdiğini gösteren tutarlı kanıtlar bulunmuyor.

ÇBİ klomifenle kıyaslandığında (her iki kolda da over delme ile birlikte ya da olmadan), gebelik oranları arasında fark bulunmadı.

Folikül aspirasyonuyla birlikte ÇBİ ve ovülasyon indüksiyonu, tek başına ovülasyon indüksiyonuyla kıyaslandığında gebelik oranları farklı bulunmadı.

Laparoskopik over delme ile birlikte ÇBİ tek başına over delme ile kıyaslandığında gebelik oranları farklı bulunmadı.

Ancak klomifene ÇBİ eklemenin gebelik oranlarını iyileştirebileceğine dair çok kısıtlı ve düşük kalitede kanıt bulundu.

Başka sonuç ölçütlerinin hiçbiri için kıyaslama grupları arasında herhangi bir fark kanıtı bulunmadı. Ters etkilerle ilgili ÇBİ’nin güvenli olduğunu göstermek için yetersiz kanıt bulundu.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi düşük ya da çok düşüktü. Kanıtların ana kısıtlması olarak doğumlar veya ters olayların raporlanmasında yetersizlik, çalışma metotlarının yeterince ayrıntılı raporlanmaması; ve düşük olay oranları ve geniş güven aralıklarıyla birlikte görülen belirsizlikti.

Kaynak

Zhou K, Zhang J, Xu L, Wu T, Lim C. Chinese herbal medicine for subfertile women with polycystic ovarian syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 10. Art. No.: CD007535. DOI: 10.1002/14651858.CD007535.pub3

Orijinal özet için: PKOS’ta Bitki Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar