Psikozda Uzun Süreli Agresyon İçin Haloperidol

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Rahatsız edici delüzyon ve hallüsinasyonlar yaşayan hastalar sıklıkla ajite ve agresif hele gelir. Haloperidol şizofrenide ve psikozun neden olduğu ajitasyon tedavisinde, bulantı, kusma, sersemlik, huzursuzluk ve kas spazmları gibi birkaç ciddi yan etkiye neden olabilme ihtimaline rağmen yaygın olarak kullanılan bir antipsikotiktir.

Çalışma özellikleri

Psikozun neden olduğu agresyon tedavisinde haloperidol kullanımı ile ilgili klinik araştırmalar için Cochrane Şizofreni Grubunca 2011 Temmuzu ve 2015 Nisanında elektronik araştırma yapıldı. Şizofreni ya da şizo-afektif bozukluk tanısı almış toplam 110 katılımcı ile yürütülen bir araştırma bulduk. Katılımcılar yakın zamandaki yatışlarında fiziksel olarak agresif ve en azından bir saldırgan olaya karışmış hastalardı. Hastalar haloperidol, klozapin ya da olanzapin gruplarına ayrıldı.

Önemli sonuçlar

Sunulan verilerin çoğunun kullanımı mümkün değil ve psikoz nedeniyle agresif olan hastalarda agresyonu azaltma ya da mental durumu iyileştirmede etkili olup olmadığı belirsiz. Yen etkilerle ilgili veri sağlanamadı. Gruplarda çalışmayı bitmeden bırakan hasta sayısı benzerdi.

Kanıt kalitesi

Mevcut kanıtların kalitesi düşük, sonuçları seçici olarak raporlama riski yüksek olan bir tek çalışmadan veri sağlandı. Daha fazla yüksek kalitede bilgi sağlanan kadar kesin karar oluşturulamıyor.

Kaynak

Khushu A, Powney MJ. Haloperidol for long-term aggression in psychosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD009830. DOI: 10.1002/14651858.CD009830.pub2

Orijinal özet için: Agresyonda Haloperidol

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv