Yaşlılarda Kalça Kırığı Sonrasında Besin Takviyesi

Cochrane derleme özeti

Arka plan ve amaç

Kalça kırığı olan yaşlılar sıklıkla, kırığın gerçekleştiği esnada kötü beslenmiştir ve çoğunun hastanedeyken de gıda alımları düşüktür. Kötü beslenme kırık sonrası toparlanmayı bozabilir. Kalça kırığı iyileşmekte olan yaşlılarda beslenme müdahalelerinin etkilerini gözden geçirdik.

Araştırma sonuçları

Bilimsel literatürü 2015 Kasımına kadar araştırdık ve toplam 3881 katılımcı ile yürütülen 41 araştırmayı derledik. Müdahalelerin tümü kırık sonrası bir ay içinde başlatıldı. Çalışmalarda sonuçlarının geçerliliğini etkileyebilecek metodolojk kusurlar vardı. Bazı kanıtlar çok düşük kalitedeydi ki bu da sonuçlardan hiç emin olmadığımız anlamına geliyor.

Anahtar sonuçlar

18 araştırmada protein dışı kaynaklardan, proteinden, bazı vitaminler ve minerallerden enerji sağlayan ek oral besinlerin kullanımı araştırıldı. Bu çok besinli oral gıdaların mortaliteyi azaltmayabileceği ancak komplikasyon görülen (örneğin baskı yarası, enfeksiyon, venöz tromboz, pulmoner emboli, konfüzyon) hasta sayısını azaltabileceğine dair düşük kalitede kanıt bulundu. Oral çok besinli gıdaların istenmeyen sonuç ölçütlerini (ölüm veya komplikasyonlar) geriletebileceği kusma ve ishalleri artırmayacağı yönünde çok düşük kalitede kanıt bulundu.

Dört araştırmada nazogastrik tüple verilen protein dışı enerji, protein, bazı vitamin ve minerallerle besleme araştırıldı. Bu çalışmalar tüple beslemenin kötü tolere edildiğini ve mortalite ve komplikasyonlarda fark yaratmadığını gösteren çok düşük kalitede kanıt sağladı. İstenmeyen sonuçlar görülmedi ve ters olaylar üzerine yetersiz kanıt bulundu.

Bir çalışmadan nazogastrik tüple beslemeyi izleyen oral besinlerin mortalite ve komplikasyonları etkileyemediğine dair çok düşük kalitede kanıt sağladı. Bunda da tüple beslemenin kötü tolere edildiği bildirildi.

Bir çalışmada başlangıçta damar yolundan besin vererek ağız yolundan devam etmenin mortaliteyi etkileyemediği ancak komplikasyonları azaltabileceğine dair çok düşük kalitede kanıt sağladı. Ancak bu müdahalenin ağızdan beslenebildiği görülen hastalarda kullanılması şaşırtıcıydı.

Dört araştırmada oral yolla protein alımının artırılması araştırıldı. Bu çalışmalar mortalite ve komplikayonlara net bir etki olmadığında dair düşük kalitede ve istenmeyen sonuçlar hakkında çok düşük kalitede kanıt sağladı.

Damar içi yolla B1 ve diğer suda eriyen vitaminler, oral 1-alfa-hidroksikolekalsiferol (D vitamini), yüksek doz bolus D vitamini, farklı oral D vitamini doz ve kaynakları, damar içi ya da oral demir, izonitrojen peptit takviyesine karşı ornitin alfa- ketoglutarat; plaseboya karşı taurin verilmesi ve vitamin, mineral ve amino asitlerle takviye hakkında bildirim yapan araştırmalar, mortalite veya komplikasyonlara net bir etki olmadığına dair düşük kalitede kanıt sağladı.

Beslenmeye faydası olması için diyetisyen yardımcılar kullanımını değerlendiren bir araştırma bunun mortaliteyi azaltabileceği ancak komplikasyon olan hasta sayısına etkisi olmadığına dair düşük kalitede kanıt sağladı.

Kararlar

Cerrahiden önce ya da hemen sonra başlanan oral protein dışı enerji, protein, vitaminler ve mineral takviyeleri yaşlı hastalarda kalça kırığından sonra komplikasyonları önlemede fayda sağlayabilir ancak mortaliteyi etkileyemiyor. Daha iyi tasarımlı ve yeterli büyüklükte randomize kontrollü araştırmalar gerekiyor. Önerimizce, çok kötü beslenmiş hastalarda diyetisyen yardımcılar, periferik venöz veya nazogastrik beslemenin rolü daha fazla araştırma gerektiriyor.

Kaynak

Avenell A, Smith TO, Curtain J, Mak JCS, Myint PK. Nutritional supplementation for hip fracture aftercare in older people. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD001880. DOI: 10.1002/14651858.CD001880.pub6

Orijinal özet için: Kalça Kırığında Beslenme

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv