Yumurtalık Aşırı Uyarılma Sendromunu Önlemede Damar İçine Plazma Genişleticiler

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Herhangi bir yardımlı üreme tekniğinin (YÜT) parçası olarak yumurtalık uyarması yapılan ve aşırı uyarılma sendromu (YAUS) gelişme riski yüksek kadınlarda farklı tipte volüm genişleticiler hakkında kanıtları derledik. Östradiol seviyesi çok yüksek, çok sayıda folikül ya da oosit alınan ve poliksitik overli kadınlar özellikle YAUS riski altındadır.

Arka plan

YAUS yumurtalık uyarmanın ciddi bir komplikasyonudur ve YÜT sikluslarının %14 kadarını etkiler. Özellikleri aşırı hormonal uyarıyı izleyen yumurtalık büyümesi ve bunun sonucu olarak kan damarlarındaki sıvının hücre dışı boşluğa geçmesidir. Karında şişkinlik, kan pıhtıları oluşumuna neden olup böbrek ve karaciğer gibi hayati organlarda kan akımını bozabilir. Birkaç klinik araştırmada albümin ve hidroksietil kolası (HEK) gibi intravenöz sıvılar kullanımı YAUS’u önleyebilecek bir yol olarak bildirildi.

Çalışma özellikleri

Orta veya şiddetli YAUS’u önlemede hacim genişleticileri (albümin, HEK ve mannitol) kullanımlarını karşılaştıran dokuz randomize kontrollü araştırma bulduk. Kontrol gruplarına tedavi verilmedi ya da plasebo verildi. Çalışmalara YAUS riski yüksek toplam 1867 kadın alındı. Kanıtlar 2015 Eylülüne kadar günceldir.

Önemli sonuçlar

Kanıtlar plazma genişleticilerin yüksek riskli kadınlarda orta ve şiddetli YAUS oranlarını düşürdüğünü gösteriyor.

Tedavi olmadan YAUS oranı %12 ise, damar içi albüminle yaklaşık %9 olması beklenir.

Tedavi olmadan YAUS oranı %16 ise, HEK kullanıldığında yaklaşık %5 (%2-10) olması beklenir.

Ve tedavi verilmediğinde oran %52 ise, mannitol ile yaklaşık %29 (%19-41) olması beklenir.

Ters etkiler seyrek görünüyor, ancak raporlanmaları sağlam kararlara varmak için zayıf.

Çalışmalarda canlı doğum oranları bildirilmedi ancak insan albümininin gebelik oranlarını düşürdüğüne dair kanıt bulundu. Buna karşın HEK veya mannitolün gebelik oranlarına bir etkisi olduğuna dair kanıt bulunmadı. Etkinlik kanıtları çok az sayıda araştırmaya dayanıyor ve klinik pratikte rutin kullanım düşünülmeden önce daha iyi kanıtlar gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Tüm kıyaslamalar için kanıtlar çok düşükle orta arası kalitedeydi. Ana kısıtlamalar belirsizlik, çalışma metotlarının yetersiz raporlanması ve sonuç değerlendirmenin körlenmemesiydi.

Kaynak

Youssef MA, Mourad S. Volume expanders for the prevention of ovarian hyperstimulation syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD001302. DOI: 10.1002/14651858.CD001302.pub3

Orijinal özet için: YAUS’de Plazma Genişleticileri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv