Abdominal Aort Anevrizması Tamir Girişiminde Böbrek Altı Aorta Erişim İçin Farklı Cerrahi Yaklaşımla


Abdominal aort anevrizması. Film: Wellcome Photo Library, Wellcome Images

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Cerrahi literatürde abdominal aort anevrizması (AAA) tamir ameliyatında böbrek altı aorta cerrahi erişimin en iyi yoluyla ilgili çok fazla tartışma bulunuyor. Olağan olarak iki yaklaşım kullanılır: Periton ardından (PA) yaklaşım ve peritondan geçen (PG) yaklaşım. Her iki yaklaşımın da avantaj ve dezavantajları var görünüyor. Aort cerrahisinde PA ve PG yaklaşımı kıyaslayan çok sayıda çalışmada çelişkili sonuçlar bildirildi. Bu Cochrane derlemesinin amacı planlı açık cerrahi AAA tamiratında, mortalite, komplikasyonlar, hastanede kalış süresi ve kan kaybında PA yaklaşımın PG yaklaşıma karşı etki ve emniyetini değerlendirmektir.

Ana sonuçlar

Literatürü 2015 Mayısına kadar araştırdıktan sonra 129 katılımcı üzerine yürütülmüş 4 küçük randomize kontrollü araştırma derledik. Ölümler açısından PA ve PG arasında fark bulamadık. Analizimiz PA yaklaşımın hematom, kronik yara ağrısı ve abdominal duvar fıtığı gibi komplikasyonları PG yaklaşıma kıyasla artırabileceği yönünde bir eğilim gösteriyor ancak derlenen çalışmalar arasında değişkenlik var. PA yaklaşım sonucunda kan kaybının daha az ve hastanede ve YBÜ’de yatışın PG’ye kıyasla daha kısa olduğunu bulduk ancak iki yaklaşım arasında girişim süresi ve aortun klemplenme süresinde fark bulmadık.

Kanıt kalitesi

Derlenen dört çalışmanın üçünde randomizasyon metodunun belirsiz olması ve sonuçları değerlendiren araştırmacıların körlenmesinin bildirilmemesi gibi, sonuçların değerini azaltan metodolojik zaaflar vardı. Buna ek olarak derlenen çalışmalarda katılımcı sayıları küçüktü, az sayıda sonuç ölçütü raporlandı, izlem süreleri kısaydı ve çalışmalar arasında tutarsızlıklar vardı; bunların sonucunda kanıt kalitesi çok düştü. Planlı açık AAA tamiratında PA yaklaşıma karşı PG yaklaşımla ilgili daha fazla büyük çaplı randomize kontrollü araştırma gerekiyor.

Kaynak

Ma B, Wang Y, Chen K, Zhang Y, Pan H, Yang K. Transperitoneal versus retroperitoneal approach for elective open abdominal aortic aneurysm repair. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD010373. DOI: 10.1002/14651858.CD010373.pub2

Orijinal özet için: A. A. Anevrizma Cerrahisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar