Akut İskemik Felçte Serebrolizin

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Akut iskemik felçli hastaların tedavisinde serebrolizin kullanımının bir faydası var mı ve riskleri var mı?

Arka plan

Serebrolizin domuz beyin dokusundan sağlanan bir karışımdır; Rusya, Doğu Avrupa, Çin ve Asyanın diğer Sovyetler Birliği sonrası ülkelerinde yaygın olarak kullanılıyor. Akut iskemik felçli hastalarda serebrolizin kullanımını araştıran randomize kontrollü araştırmalardan sağlanan kanıtları değerlendirdik.

Çalışma özellikleri

Bu derlemeye akut felçte tromboliz dâhil standart tedaviye eklenen serebrolizini plaseboya karşı kıyaslayan, toplam 1501 katılımcı ile yürütülen 6 randomize kontrollü araştırma dâhil edildi. Üç araştırma çok merkezli büyük araştırmaydı, ikisi küçük çağlı olup kalitesinin belirsiz olduğu yargısına varıldı, birinde nümerik sonuç raporlanmadı.

Önemli sonuçlar

Kanıtlar 2016 Haziranına kadar günceldir. 6 çalışmanın bu derlemesi, serebrolizinin akut felçli hatalarda ölümlere faydalı bir etkisi olmadığını gösterdi. Serebrolizinin ciddi yan etkilerin riskini plaseboya kıyasla en az 1/3 artırabileceği endişesi var. Yan etki görülen toplam hasta sayısı, serebrolizin grubunda daha sık olmakla beraber fark göstermiyor.

Kanıt kalitesi

Derlenen çalışmaların çoğunluğunda kullanılan ilaçlar ve metodolojinin serebrolizin üreticisi tarafından sağlanması muhtemel bir çıkar çatışması yaratıyor. Halen mevcut orta kalitede kanıtlar serebrolizinin akut felçte başlangıçtan sonraki 48 saat içinde verilmesi halinde tüm nedenlerden ölümler üzerindeki performansının plasebodan daha iyi olmadığını gösteriyor. Bu hastalarda serebrolizin kullanımıyla ciddi ters olaylardaki artış hakkında endişe yaratan orta kalitede kanıtlar var. Gelecekte yapılacak çalışmaların, serebrolizinin ciddi ters olaylara katkıda bulunma riskinin tahmini hesabına olan güvenimize önemli bir etki göstermesi muhtemeldir.

Kaynak

Ziganshina L, Abakumova T, Vernay L. Cerebrolysin for acute ischaemic stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD007026. DOI: 10.1002/14651858.CD007026.pub4

Orijinal özet için: Akut Felç Serebrolizin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar