Bağışıklık Sistemi Normal Hastalarda Oftalmik Zoster Tedavisinde Asiklovire Kıyasla Valasiklovir


Foto: Milorad Dimic MD / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derlemenin amacı

Bu derleme su çiçeği virüsünün neden olduğu ağrılı ve kaşıntılı döküntülerde (oftalmik herpes zoster) valasiklovirin asiklovirden daha iyi performans gösterip göstermediğini anlamayı amaçlıyor. Bu soruyu cevaplamak için konuya ilişkin tüm araştırmalar toplandı ve analiz edildi ve bir çalışma bulundu.

Önemli mesajlar

Oftalmik herpes zoster tedavisinde asiklovire kıyasla valasiklovirin fayda ve zararlarına dair belirsizlik var.

Derlemede ne çalışıldı

Oftalmik herpes zoster alnın bir yarısında görülen ağrılı ve kaşıntılı döküntülerdir. Döküntüler göze de ulaştığında görme bozukluğuna neden olabilir. Bunun nedeni enfeksiyonun gözün ön kısmına hasar verebilmesidir. Herpes zostere su çiçeği virüsü neden olur, bu virüs ilk su çiçeği enfeksiyonundan sonra vücutta yıllarca kalabilir ve yeniden aktive olabilir. Hekimler oftalmik herpes zosteri asiklovirle tedavi edebilir. Bu, virüsü öldüren bir antiviral ilaçtır. Valasiklovir bu ilacın modifiye şeklidir, vücutta daha iyi absorbe edildiği için daha seyrek aralarla kullanılabilir.

Ana sonuçlar

Tek araştırma Fransadan bulundu. Bu çalışmada 7 gün günde 3 defa alınan 1000 mg valasiklovir, aynı süreyle günde 5 defa alınan 800 mg asiklovirle kıyaslandı. Çalışmaya valasikloviri üreten firma (Glaxo) fon sağladı.

Derleme yazarları olarak oftalmik herpes zoster tedavisinde valaskilovirin asiklovire üstün bir fayda getirdiğinden emin olamadık. Çalışma küçük ve raporlama yolunda bazı problemler olduğundan kanıtların kesinliğinin çok düşük olduğu yargısına vardık.

Güncellik

Bu derleme için 2016 Haziranına kadar yayınlanan araştırmalar tarandı.

Kaynak

Schuster AK, Harder BC, Schlichtenbrede FC, Jarczok MN, Tesarz J. Valacyclovir versus acyclovir for the treatment of herpes zoster ophthalmicus in immunocompetent patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD011503. DOI: 10.1002/14651858.CD011503.pub2

Orijinal özet için: Oftalmik Zoster Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv